Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne135182710818218291839275184992
2Język obcy901290182182182182184E
3Encyklopedia prawa91991
4Przedsiębiorczość innowacyjna18399993
5Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja18299992
BPrzedmioty podstawowe3544315914154636318204848181348301810
1Algebra z geometrią365181818185E
2Elektrotechnika i miernictwo365991899185
3Analiza matematyczna721036361818518185E
4Podstawy fizyki54818181818185E183
5Matematyka dyskretna605303030305E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej365181818185E
7Statystyka matematyczna605303030305
CPrzedmioty kierunkowe522712524520718271818836181893636129098124455411181843
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki91991
2Wstęp do programowania5471818181818187E
3Algorytmy i struktury danych365181818185E
4Języki i paradygmaty programowania721036361818418186E
5Systemy operacyjne366181818186E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
7Grafika i komunikacja człowiek - komputer365181818185
8Metody obliczeniowe364189918994E
9Podstawy baz danych365181818185E
10Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
11Systemy wbudowane2739189183
12Architektura systemów komputerowych364181818184
13Podstawy sieci komputerowych364181818184E
14Inżynieria oprogramowania364181818184E
15Praktyka33
DPrzedmioty specjalnościowe4686323423436368727220727220545415
1Przedmioty wybieralne 1
364181818184E
2Przedmioty wybieralne 2
364181818184E
3Przedmioty wybieralne 3
365181818185E
4Przedmioty wybieralne 4
365181818185E
5Przedmioty wybieralne 5
365181818185E
6Przedmioty wybieralne 6
365181818185
7Przedmioty wybieralne 7
365181818185E
8Przedmioty wybieralne 8
365181818185E
9Przedmioty wybieralne 9
365181818185E
10Przedmioty wybieralne 10
365181818185E
11Przedmioty wybieralne 11
365181818185E
12Przedmioty wybieralne 12
365181818185E
13Przedmioty wybieralne 13
365181818185
EPrzedmioty związane z dyplomem4115182318318512
1Projekt zespołowy18318183
2Seminarium dyplomowe18218182
3Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem15202101823909936308484362493485425993681298118902390721824819721825541854530
1520225204195216189180180131
Egzaminy2633334442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne 1
D1 Języki symboliczne
D1 Programowanie w języku Java

Przedmioty wybieralne 4
D1 Technologie obiektowe
D27 Projektowanie aplikacji internetowych

Przedmioty wybieralne 3
D1 Teoria aproksymacji i jej zastosowania
D1 Logika algorytmiczna dla inżynierów

Przedmioty wybieralne 5
D1 Projektowanie aplikacji internetowych
D1 Techniki multimedialne

Przedmioty wybieralne 8
D1 Programowanie usług sieciowych
D1 Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne 11
D1 Administrowanie systemami komputerowymi
D1 Programowanie mobilne

Przedmioty wybieralne 6
D1 Systemy informatyczne w zarządzaniu
D2 Informatyzacja przedsiębiorstw

Przedmioty wybieralne 7
D1 Obiektowe bazy danych
D1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Przedmioty wybieralne 2
D2 Wstęp do metod Monte Carlo
D26 Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne 9
D19 Przetwarzanie współbieżne
D28 Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne 10
D21 Programowanie niskopoziomowe
D29 Obiektowe bazy danych

Przedmioty wybieralne 13
D23 Automaty, języki i obliczenia
D25 Teoria automatów i złożoność obliczeniowej

Przedmioty wybieralne 12
D24 Przetwarzanie języka naturalnego
D30 Programowanie mobilne