Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Komputerowa analiza obrazu i sygnału
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7563045302151303
1English in Physics and Technology30230302
2aSamodzielna działalność gospodarcza30330303
Wychowanie fiz.15115151
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe390261807513560303081204510518
1Mechanika mikroświata604303030304E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
Komputerowa reprezentacja obiektów przestrzennych604303030304
Analiza obrazu w środowisku Mathematica45345453
Fizyka materiałów i nośników informacji454301530154E
Metody sztucznej inteligencji603303030303
DPrzedmioty specjalnościowe330181501806090990909
Statystyka Matematyczna603303030303
Fizyka i fizjologia dźwięku603303030303
Modelowanie przestrzenne453153015303
Metody przetwarzania sygnałów453153015303
Metody przetwarzania obrazów603303030303E
Techniki obrazowania biomedycznego603303030303
EPrzedmioty związane z dyplomem852330451030451023
1Wykład monograficzny30330303
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne12096060151521515230305
3Przedmiot wybieralny specjalisyczny I302151515152
Przedmiot wygieralny specjalistyczny II302151515152
Przedmiot wygieralny specjalistyczny III605303030305
Razem11209060601657545150152922560210309030451031
1120450495175
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS