Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne905157515152301302
2Ekonomia menedżerska302151515152
3Psychologia i socjologia pracy30230302
4Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe135127560756012
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Metody geometryczne303151515153
CPrzedmioty kierunkowe165137545451530360154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Modelowanie zagadnień techninczych453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe45039225135909030601310575301930307
1Zarządzanie strategiczne firmą15115151
2Integracja sieci komputerowych454153015304E
3Modelowanie procesów dyskretnych604303030304
4Zaawansowane technologie baz danych604303030304E
5Technologie aplikacji internetowych605303030305
6Inteligentne narzędzia informatyczne605303030305
7Technologie ochrony systemów informatycznych304151515154E
8Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
Masowe przetwarzanie danych304151515154
Przedmiot obieralny303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem70213040304021
1Pracownia problemowa30330303
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem910903040195151206030165309075303060304030
910390360160
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS