Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne905157515152301302
2Ekonomia menedżerska302151515152
3Psychologia i socjologia pracy30230302
4Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe195171059030305756012
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Metody geometryczne303151515153
3Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe3903816515165459015120251530360154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Modelowanie zagadnień techninczych453153015303
3Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
6Systemy wbudowane455153015305
DPrzedmioty specjalnościowe45039225135909030601310575301930307
1Zarządzanie strategiczne firmą15115151
2Integracja sieci komputerowych454153015304E
3Modelowanie procesów dyskretnych604303030304
4Zaawansowane technologie baz danych604303030304E
5Technologie aplikacji internetowych605303030305
6Inteligentne narzędzia informatyczne605303030305
7Technologie ochrony systemów informatycznych304151515154E
8Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
Masowe przetwarzanie danych304151515154
Przedmiot obieralny303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem70213040304021
1Pracownia problemowa30330303
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem119512030401201515030195151206030165309075303060304030
1195285390360160
Egzaminy11344
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS