Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Inżynieria obliczeniowa dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne905157515152301302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe165149075907514
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Modelowanie przestrzenne605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe165157545451530560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
Modelowanie zagadnień technicznych455153015305E
DPrzedmioty specjalnościowe435362101953045459120120194530308
1Metody optymalizacji303151515153
2Sieci neuronowe303151515153
3Modelowanie rozmyte303151515153
4Obliczenia wysokiej wydajności605303030305E
5Systemy uczące się605303030305E
6Metody podejmowania decyzji605303030305E
7Bioinformatyka604303030304
8Programowanie gier454153015304
9Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych604303030304E
EPrzedmioty związane z dyplomem552015301015301020
1Wykład monograficzny15215152
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem9109015301016515150301803013545306060304030
910330390190
Egzaminy10451
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS