Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne905157515152301302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe1651490753030560459
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe34535150151354590151202560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
6Systemy wbudowane455153015305
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
DPrzedmioty specjalnościowe480462409015090156019904545196030458
1Współczesne systemy komputerowe456301530156E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych6073015153015157E
3Metody rozpoznawania obrazów606303030306
4Symulacja komputerowa606303030306E
5Systemy teleinformatyczne607303030307E
6Architektury zorientowane na usługi6063015153015156
7Integracja aplikacyjna i systemowa30230302E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych604303030304E
9Pracownia problemowa45245452
EPrzedmioty związane z dyplomem852030302530302520
1Przedmiot obieralny452301530152E
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1165120303025120151503016515606030150306090309060307030
1165285300330250
Egzaminy143443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS