Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne545945992181182
1Ekonomia menedżerska18299992
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe81124536453612
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Metody geometryczne18399993E
CPrzedmioty kierunkowe991345272727279818185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Modelowanie zagadnień techninczych2739189183
DPrzedmioty specjalnościowe270391358154271818863183614363614993
1Zarządzanie strategiczne firmą91991
2Integracja sieci komputerowych2749189184E
3Modelowanie procesów dyskretnych364181818184
4Zaawansowane technologie baz danych364181818184E
5Technologie aplikacji internetowych364181818184
6Inteligentne narzędzia informatyczne365181818185
7Technologie ochrony systemów informatycznych18599995E
8Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
Masowe przetwarzanie danych18499994
Przedmiot obieralny18399993
EPrzedmioty związane z dyplomem46211828182821
1Pracownia problemowa18318183
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem55090182881954182290184545235436181993692826
55016219810882
Egzaminy9423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS