Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne545945992181182
1Ekonomia menedżerska18299992
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe991454453627918185
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe207359098127991873627912361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
6Systemy wbudowane2759189185
DPrzedmioty specjalnościowe2884614481633691812362791454361418456
1Współczesne systemy komputerowe2761891896E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych367189918997E
3Metody rozpoznawania obrazów366181818186
4Symulacja komputerowa366181818186E
5Systemy teleinformatyczne367181818187E
6Architektury zorientowane na usługi366189918996
7Integracja aplikacyjna i systemowa18218182E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych364181818184E
9Pracownia problemowa27227272
EPrzedmioty związane z dyplomem552018181918181920
1Przedmiot obieralny2721891892E
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem703120181819901854183072185418271083654304536631933
703180162198163
Egzaminy144442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS