Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 25-04-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422561560345605302302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty podstawowe630513151351206075451515129045151516903045301630153151515215152
1Matematyka12012606045307E15305E
2Badania operacyjne303151515153
3Fizyka454301530154E
4Informatyka303151515153
5Systemy bazodanowe452153015302
6Nauka o materiałach4531515151515153
7Mechanika ogólna6073015151515315154E
8Wytrzymałość materiałów6053015153015155E
9aAeromechanika i elementy mechaniki płynów
302151515152
10aPodstawy wibroakustyki
302151515152
11Podstawy klimatyzacji środków transportu
302151515152
12Elektrotechnika i elektronika4521515151515152
13Ekonomia15115151
14Psychologia transportu15115151
15Technologie informacyjne302151515152
CPrzedmioty kierunkowe1170965407537590907575146015153087515303012135606030257590151514907530151930304
1Systemy transportu drogowego302151515152
2Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego452301530152
3Systemy transportu bliskiego302151515152
4Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego302151515152
5Infrastruktura transportu bliskiego302151515152
6Organizacja i zarządzanie302151515152
7Logistyka4551515151515155E
8Podstawy modelowania procesów transportowych302151515152
9Telematyka w transporcie302151515152
10Ekonomika transportu302151515152
11Prawo transportowe15115151
12Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych302151515152
13Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych302151515152
14Bezpieczeństwo w transporcie302151515152
15Pojazdy samochodowe304151515154
16Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego454301530154
17Środki transportu bliskiego454153015304
18Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
19Podstawy technik wytwarzania302151515152
20Silniki do napędu środków transportu302151515152
21Ergonomia i wzornictwo w transporcie302151515152
22Ochrona środowiska w transporcie302151515152
23Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu302151515152
24Automatyka303151515153
25Metrologia302151515152
26Grafika inżynierska454153015304
27Podstawy konstrukcji maszyn9083015151515301541515154E
28Podstawy projektowania środków transportu30230302
29Mechatronika302151515152
30Podstawy eksploatacji maszyn4551515151515155E
31aNiezawodność systemów
303151515153
32Diagnostyka techniczna środków transportu302151515152
33Metody i urządzenia do badań diagnostycznych15215152
34aMateriały eksploatacyjne w transporcie
302151515152
35bNanotechnologie w tribologii
302151515152
36Praktyki55
DPrzedmioty specjalnościowe30542135453050454515151510603030930353023
1Zrównoważone systemy transportowe304151515154E
2Systemy utrzymania środków transportu302151515152
3Ekologia w systemach eksploatacji środków transportu302151515152
4Trwałość i niezawodność środków transportu454301530154E
5Systemy bezpieczeństwa w transporcie303151515153
6Diagnostyka i metody szacowania ryzyka303151515153
7Ekspertyzy techniczne303151515153
8Systemy informatyczne w eksploatacji453153015303
10Seminarium dyplomowe30330303
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem242020813545305045165105901529195105303030291657575303030165907530301354512015301530165120601530841530353630
2420375390375360360360200
Egzaminy11122231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
B9a Aeromechanika i elementy mechaniki płynów
B9b Aeromechanika pojazdu

Podstawy wibroakustyki
B10a Podstawy wibroakustyki
B10b Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Podstawy klimatyzacji środków transportu
B11a Podstawy klimatyzacji środków transportu
B11b Podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji

Niezawodność systemów
C31a Niezawodność systemów
C31b Podstawy niezawodności

Materiały eksploatacyjne w transporcie
C34a Materiały eksploatacyjne w transporcie
C34b Techniki smarownicze w transporcie

Nanotechnologie w tribologii
C35a Tribologia
C35b Nanotechnologie w tribologii