Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne285136021015301301156036021515130305
1Wychowanie fizyczne60260301301
4Urbanistyka i architektura301151515151
5Moduły humanistyczne VIIb
15215152
6Język obcy
1505150301301602301
Blok: Moduły humanistyczne III
7Moduły humanistyczne III
15115151
Blok:
8Moduły humanistyczne VIIa
15215152
BPrzedmioty podstawowe3603415015030309090303022606012
1Matematyka I (analiza matematyczna)605303030305E
2Fizyka techniczna4541515151515154E
3Chemia4541515151515154
5Geometria wykreślna303151515153
6Technologie informacyjne30330303
7Mechanika teoretyczna606303030306E
8Matematyka II606303030306E
9Matematyka I (algebra liniowa z geometrią)303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe1725137816105120995851515457105304530171411530241052715045301052719515180281801652630305
1Budownictwo ogólne I605303030305
2Wytrzymałość materiałów I606303030306E
3Metody obliczeniowe302151515152
4Rysunek techniczny i grafika inżynierska45445454
5Geodezja4541515151515154
6Materiały budowlane4541515151515154
7Budownictwo ogólne II453301530153
8Mechanika płynów6063015153015156E
9Instalacje budowlane454153015304
10Wytrzymałość materiałów II454153015304E
13Hydrologia inżynierska302151515152
14Mechanika budowli I605303030305
16Mechanika gruntów7563015303015306E
17Konstrukcje betonowe I605303030305
18Hydraulika stosowana I606303030306E
19Fundamentowanie605303030305E
20Konstrukcje betonowe II605303030305E
21Budownictwo wodne I6053015153015155E
22Konstrukcje metalowe605303030305
23Roboty i budownictwo ziemne301151515151
24Zabudowa zlewni i potoków605303030305E
25Prawo budowlane, wodne, geologiczne30230302
26Budownictwo wodne II605303030305E
27Konstrukcje murowe i drewniane453153015303
28Mosty i budowle podziemne302151515152
29Budownictwo komunikacyjne302151515152
32Gospodarka wodna453301530153
34Fizyka budowli302151515152
36Ekonomika budownictwa303151515153
37Podstawy geologii i hydrogeologii303151515153
38Podstawy geofizyki303151515153
39Systemy informacji o terenie3026246242
40Technologia betonu302151515152
41Mechanika budowli II605303030305E
42Organizacja, kierowanie budową301151515151
43Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne301151515151
44Systemy sanitarne I604303030304
45Proces inwestycyjny I302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe1501060157515151153021530315154
1Praktyki zawodowe11
3Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią452153015302
4aKonstrukcje geotechniczne I453153015303
5bRemonty budowli hydrotechnicznych303151515153
6Badania terenowe i dokumentowanie geotechniczne301151515151
EPrzedmioty związane z dyplomem3016303016
1Seminarium dyplomowe
30130301
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem25502101086465165129675301051204575301651204530301567530241053016510545105302101521030210210307530453030
2550345360390420435420180
Egzaminy16322333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły humanistyczne VIIb
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A5i Polityka wykorzystania zasobów naturalnych

Język obcy
A6a Język angielski
A6b Język rosyjski
A6c Język niemiecki

Moduły humanistyczne III
A9a Prawo i ochrona własności intelektualnej
A9b Społeczne aspekty przygotowania inwestycji

Moduły humanistyczne VIIa
A11a Psychologia społeczna
A11b Autoprezentacja

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E1b Seminarium dyplomowe-Geotechnika