Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne300135024010301301159043023013530104
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe765713521651339025135607530152975455451018976023174530157
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna302151515152
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
10Hydrologia i meteorologia30315510155103E
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
15Mechanika techniczna303151515153E
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
18Procesy w środowisku wodnym302151515152
19Podstawy biotechnologii303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe141010759011513545285240604530114515303091201530603021150153015105603017025159090284530608
1Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Podstawy geologii i hydrogeologii4541515151515154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Podstawy geoinżynierii302151515152
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
6Pompy i wentylatory302151515152
8Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji453301530153
8Fizyka atmosfery454301530154E
9Podstawy budownictwa454301530154E
10Inżynieria i gospodarka wodna453301530153
11Przeróbka osadów ściekowych302151515152
13Technologia wody7573015303015307E
14Gospodarowanie odpadami454301530154E
15Moduły wybieralne IV
30230302
16Wodociągi7573015303015307E
17Ogrzewnictwo454301530154E
18Technologia ścieków7573015303015307E
19Instalacje sanitarne453153015303E
20Instalacje co i wentylacji302151515152
21Moduły wybieralne V
60460604
22Kanalizacje7563015303015306E
23Eksloatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
24Ekslploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
25Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych301151515151
28Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
29Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem21017150601506017
1Seminarium dyplomowe
60260602
1Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem2845209114252026813531047013590753015301351203545103015716553303016545601560303015015301510560301705515909029230303029030
2845345345405375375420580
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A7 Kampanie społeczne dla inwestycji środowiskowych
A8 Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A9 Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A10 Klimat i jego środowiskowe znaczenie
A11 Narzędzia inżyniera XXI wieku

Moduły wybieralne IV
C15a Environmental decision making
C15b Introduction to emergy analysis
C15c Podstawy sozologii i sozotechniki
C15d Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wybieralne V
C21a Analiza instrumentalna
C21b GIS w inżynierii środowiska
C21c Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wybieralne VI
C26a Inżynieria miejska
C26b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C26c Monitoring technologiczny
C26d On site wastewater treatment and disposal systems
C26e Podstawy hydrobiologii technicznej
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C26g Specjalne ujęcia wody
C26h Water and wastewater process technology
C26i Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich

Moduły wybieralne VII
C29a Oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych
C29b Systemy odwadniania dróg
C29c Techniki renowacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
C29d Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria sanitarna