Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe150119015153045151515715153301
1Statystyka302151515152
2Niezawodnośc systemów inżynierskich302151515152
3Chemia środowiska303151515153E
4Planowanie przestrzenne30130301
5Zarządzanie środowiskiem303151515153
CPrzedmioty kierunkowe72055470606030100150252530402223035356027906
1Alternatywne źródła energii302151515152
2Automatyka, sterowanie eksploatacją urządzeń technicznych302151515152
3Monitoring środowiska30215105151052E
4Wymiana ciepła i wymienniki4542015102015104E
5Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów4542510102510104E
6Komputerowe programy uzytkowe30430304
7Moduły wybieralne I
60460604
8Technologie proekologiczne30215510155102
9Wentylacja i klimatyzacja II6053010203010205E
10Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II6053015153015155E
11Modelowanie i analiza systemowa453301530153
12Raporty ocen oddziaływania na środowisko302151515152
12Automatyka i sterowanie45420520205204E
14Moduły wybieralne II
90690906
15Moduły wybieralne III
90690906
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem27022210602106022
1Seminarium dyplomowe
60260602
2Przygotowanie pracy dyplomowej2102021021020
Razem13159077090753013022019555403055302453535753033022030
1315375390550
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
C7a Użytkowanie paliw
C7b Termodynamika procesowa
C7c Pomiary zanieczyszcenia powietrza
C7d Environmental management

Moduły wybieralne II
C14a Instalacje przemysłowe
C14b Zawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
C14c Chłodnictwo i pompy ciepła II
C14d Gospodarka paliwami i energią

Moduły wybieralne III
C15a Zarządzanie energią
C15b Audyt energetyczny budynku
C15c Słoneczne systemy grzewcze
C15d Odpady niebezpieczne
C15f Aparatura urządzeń cieplnych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria cieplna i ochrona powietrza