Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne186114812992411024224124124118922093
1Język obcy1205120241241241241241
2Prawo i ochrona własności intelektualnej10110101
3Urbanistyka i architektura2721891892
4Globalne zmiany środowiska naturalnego10110101
5Polityka wykorzystania zasobów naturalnych10110101
6Wychowanie fizyczne91991
BPrzedmioty podstawowe26730999939303535153012393924121515410102
1Wstęp do matematyki404202020204E
2Chemia4541515151515154
3Technologie informacyjne30430304
4Geodezja2749999994
5Elementy algebry liniowej304151515154E
6Fizyka4541515151515154E
7Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
8Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
CPrzedmioty kierunkowe1015146475100477332020201030114515251059201918252278101847248025802879792459104415554512
1Geologia i geofizyka inżynierska I3051010101010105
2Geometria wykreślna202101010102
3Rysunek techniczny i grafika inżynierska + CAD30430304
4Mechanika teoretyczna456301530156E
5Hydrologia inżynierska202101010102E
6Metody obliczeniowe2025155152
7Materiały budowlane2749999994
8Budownictwo ogólne I305201020105
9Wytrzymałość materiałów I305151515155
10Mechanika płynów3661511101511106E
11Systemy informacji o terenie18218182
12Mechanika budowli I3051010101010105
13Budownictwo ogólne II305201020105
14Wytrzymałość materiałów II274151215124E
15Mechanika gruntów365181818185E
16Hydraulika stosowana I305151515155E
17Instalacje budowlane2749999994
18Technologia betonu2026686682
19Mechanika budowli II3051010101010105E
20Konstrukcje murowe i drewniane1821081082
21Budownictwo wodne I305151515155E
22Konstrukcje betonowe I305151515155
23Fundamentowanie305151515155E
24Roboty i budownictwo ziemne202101010102
25Budownictwo komunikacyjne18299992
26Budownictwo wodne II305151515155E
27Zabudowa zlewni i potoków305151515155E
28Konstrukcje betonowe II305151515155E
29Konstrukcje metalowe305151515155
30Mosty i budowle podziemne18299992
31Gospodarka wodna274101710174E
32Systemy sanitarne I305201020105
33Proces inwestycyjny I202101010102
34Fizyka budowli1821081082
35Remonty budowli hydrotechnicznych305151515155
36Ekonomika budownictwa202101010102E
37Prawo budowlane, wodne, geologiczne10110101
38Organizacja, kierowanie budową202101010102
39Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne202101010102
DPrzedmioty specjalnościowe456242124216
1Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią15196961
2Konstrukcje geotechniczne I305151515155E
EPrzedmioty związane z dyplomem1817181817
1Seminarium dyplomowe
18218182
2Przygotowanie pracy dyplomowej1515
Razem153121064632886103350185555256023847824252384591918252888441847278049802979247925101107423759451832
1531195211205197209182185147
Egzaminy1914233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E1b Seminarium dyplomowe-Geotechnika