Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Analityka Danych dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 23-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90515453015152301302
Ekonomia menedżerska302151515152
Psychologia i socjologia pracy30230302
Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe1651490753030560459
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe34535150151354590151202560154510
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
3Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
6Systemy wbudowane455153015305
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
DPrzedmioty specjalnościowe5554627013515012030120199060301960458
Statystyka+Probabilistyka605303030305E
Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych607303030307
Analiza wariancji i metody klasyfikacyjne606303030306E
Statystyka nieparametryczna454301530154
Przedmiot obieralny 1
755304530455E
Przedmiot obieralny 2
755304530455
Przedmiot obieralny 3
604303030304E
Przedmiot obieralny 4
604303030304E
Przedmiot obieralny 5
606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomem852030302530302520
Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Seminarium dyplomowe30330303
Wykład monograficzny452301530152E
Razem1240120303025120151503019515751203015075105309060452530
1240285405330220
Egzaminy143542
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot obieralny 1
D5a Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych
D5b Metody akwizycji sygnałów

Przedmiot obieralny 2
D6a Metody odkrywania wiedzy
D6b Sieci neuronowe

Przedmiot obieralny 3
D7a Modelowanie matematyczne
D7b Symulacja komputerowa

Przedmiot obieralny 4
D8a Szeregi czasowe, giełda, ekonomia
D8b Modele GARCH w finansach

Przedmiot obieralny 5
D9a Modele regresji
D9b Modele liniowe we wnioskowaniu statystycznym