Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia elektryczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 21-06-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe201751551517
46Seminarium dyplomowe15215152
47Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe1560128765315285451503015307759015171506060452815075606028210757530303012045151516302
5Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
6Podstawy termodynamiki304151515154
11Podstawy elektrotechniki90945301530306E15153E
12Podstawy automatyki4531515151515153
13Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła9011454515305E30156E
14Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
15Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
16Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
17Mechanika techniczna604303030304
18Podstawy elektroniki303151515153
19Mechanika płynów6041515301515304
20Wytrzymałość materiałów6051515301515305E
21Podstawy projektowania303151515153
22Maszyny elektryczne6053015153015155E
23Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
24Technologie i maszyny energetyczne75530151515301515155E
25Miernictwo elektryczne w energetyce303151515153
26Gospodarka energetyczna453301530153
27Teoria obwodów i sygnałów elektrycznych7563030153030156E
28Energoelektronika w energetyce6053015153015155E
29Sterowniki programowalne6043015153015154
30Napędy elektryczne w energetyce452301530152
31Użytkowe pakiety programowe6031530151530153
32Technologie i maszyny energetyki cieplnej454301530154
33Urządzenia i aparaty elektroenergetyczne454301530154
34Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych302151515152
35Technika izolacyjna452301530152
36Maszyny elektryczne w energetyce6043015153015154E
38Eksploatacja instalacji energetycznych i podstawy techniki zabezpieczeń7544515154515154E
40Ochrona środowiska w energetyce15115151
43Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku30230302
48Praktyka zawodowa55
POPrzedmioty ogólne2401330180303060307602302302
2Wychowanie fizyczne60603030
4Technologia informacyjna605303030305E
8Język obcy1208120302302302302
PPPrzedmioty podstawowe3002415090607545451375451511
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4531515151515153
3Grafika inżynierska453153015303
10Fizyka6043015153015154
PSPrzedmioty specjalnościowe39028195304065303015153120302550146015303011
7Miernictwo energetyczne303151515153
37Odnawialne źródła energii elektrycznej6033010203010203
39Monitoring i diagnostyka w elektroenergetyce4531515151515153
41Sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz niezawodność układów zasilających7544515154515154E
42Elektrownie i elektrociepłownie454301530154E
44Projektowanie instalacji elektroenergetycznych7553030153030155
45Systemy elektroenergetyczne6063015153015156
Razem2510210114061538514018545150120903030150195303015090604530150105606030210757530303024030706515309015354530
2510390375345375420420185
Egzaminy17233324
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS