Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 21-06-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
34Seminarium dyplomowe10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe3052219015703017070302020152
1Przetwarzanie i transmisja sygnałów352201520152
3Elektromechaniczne systemy napędowe454301530154E
15S1 obieralne nr 1
453301530153
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych454301530154E
16S1 obieralne nr 2
4532010152010153
17S1 obieralne nr 3
453301530153
18S1 obieralne nr 4
453301530153
POPrzedmioty ogólne60360301302
2030Język obcy45345151302
Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe1351090153090153010
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów454301530154E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PWPrzedmioty specjalnościowe44033195409030751015540603075274030106
22Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej4542010152010154E
23Przesył i rozdział energii elektrycznej454252025204E
24Systemy zasilania w trakcji elektrycznej302151515152
25Instalacje elektryczne + AutoCad60520101515201015155
26Automatyka i zabezpieczenia w energetyce302151515152
27Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych302151515152
28S2 obieralne nr 1
302151515152
29S2 obieralne nr 2
4531515151515153
29aS2 obieralne nr 3
4531515151515153
31Systemy SCADA303102010203
32Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii3521510101510102
33Prawo energetyczne i rynki energii15115151
Razem96090195409030751026015100303017570753075304030303030
960405425130
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S2 obieralne nr 3
PW1 Pomiary i monitoring układów elektroenergetycznych
PW1a Sterowniki programowalne

S2 obieralne nr 2
PW1 Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce
PW1a Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce

S2 obieralne nr 1
PW1 Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PW1a Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce

S1 obieralne nr 1
PW6a Inżynieria sterowania
PW6b Metody i algorytmy automatyki