Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Odnawialne źródła energii elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 21-06-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2023202023
19Seminarium dyplomowe.10310103
20Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe225181203015601053045141515154
4Modelowanie instalacji cieplnych453301530153
5Modelowanie układów elektroenergetycznych454153015304
8Technika cieplna453301530153
9Technologie i maszyny energetyczne454301530154E
11Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce4541515151515154E
POPrzedmioty ogólne60360301302
15Język obcy45345151302
16Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe3002115585153015120601530163525155
2Metody numeryczne w technice603303030303E
6Wybrane problemy elektrotechniki454301530154
7Podstawy elektrodynamiki454153015304E
8Elementy algebry wyższej i analizy funkcjonalnej453301530153
9Pomiary wielkości elektroenergetycznych302151515152
10Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej302151515152
11Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej4532010152010153
PSPrzedmioty specjalnościowe330251451565753010515456030204020155
10Jakość energii elektrycznej4531515151515153
13Systemy elektroenergetyczne6053015153015155E
14S2 obieralne
15012603045156030451512
16S3 obieralne nr 1
15115151
17S3 obieralne nr 2
302151515152E
18S3 obieralne nr 3
302102010202
Razem9359042019095165155022590157530155706075153030403020152030
935405405125
Egzaminy6321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne
PS14a Układy sterowania i nadzorowania w elektroenergetyce
PS14c Elektrownie wodne i wiatrowe
PS14d Mikroenergetyka wodna i wiatrowa
PS14e Solarne źródła energii elektrycznej
PS14f Siłownie biogazowe
PS14g Ogniwa paliwowe
PS14h Monitoring i diagnostyka układów rozproszonych
PS14i Energetyka sloneczna
PS14j Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej

S3 obieralne nr 1
PS16a Prawo energetyczne i rynki energii
PS16b Ochrona własności intelektualnej

S3 obieralne nr 2
PS17a Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym
PS17b Kompatybilność rozproszonych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym

S3 obieralne nr 3
PS18a Systemy informatyczne w elektroenergetyce
PS18b Systemy SCADA