Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Inżynieria Dróg Wodnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BIDWsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
Język obcy techniczny15215152
CPrzedmioty kierunkowe840664261515114260101801515751053020139140103045156
Hydrologia stosowana6043015153015154
Moduły wybieralne II
1208606060608
Hydraulika i morfodynamika rzek6053015153015155E
Infrastruktura techniczna dróg wodnych605303030305E
Przyrodnicze podstawy rozwoju zrównoważonego302151515152
Geoinżynieria605303030305E
Planowanie przestrzenne i podstawy urbanistyki603303030303
Geodezja i SIT303151515153
GIS30330303
Inżynieria ruchu śródlądowego604303030304E
Inżynieria rzeczna60530264302645E
Konstrukcje geotechniczne60530246302465
Prawo wodne i budowlane30230302
Moduły wybieralne III
303151515153
MES-współpraca konstrukcji z podłożem303151515153
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi30330303
Komputerowe wspomaganie projektowania3036246243
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
Seminarium dyplomowe30130301
Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem8959040180151575105302013914010304515154030
895390390115
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne II
C1a Elementy filozofii
C1b Ochrona przed powodzią
C1c Modelowanie komputerowe w inżynierii rzecznej
C1d Utrzymanie wód
C16a Historia i rozwój inżynierii wodnej
C16c Konstrukcje betonowe III
C16d Formy architektoniczne w przestrzeni dróg wodnych
C18 Konstrukcje stalowe III

Moduły wybieralne III
C13a Komputerowe wspomaganie projektowania II
C13b Planowanie inwestycji inżynierii wodnej