Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i Geoinżynieria semestr letni 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe67552480510075151509060232255102110515158
blok tem .2
2101821021018
Blok tematyczny sem. 3
60360603
Inżynieria rzeczna604303030304
Mechanika skał303151515153
Monitoring wodno-gruntowy30315510155103
Podstawy przedsiębiorczości15115151
Przyrodnicze uwarunkowania hydro i geoinżynierii605303030305E
Roboty i budownictwo ziemne604303030304
Stateczność masywów skalnych i stoków605303030305E
Statystyczna analiza danych302151515152
Technologia i organizacja robót302151515152
Zarządzanie zasobami wodnymi302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
Seminarium dyplomowe30130301
Razem73076401509060232251551023105155530
730300255175
Egzaminy22
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


blok tem .2
C1a Dokumentowanie geotechniczne
C1b Dynamik wód
C1c Energetyka wodna
C1d Geoinżynieria środowiska
C1e Gospodarka wodna II
C1f Hydrologia II
C1g Konstrukcje geotechniczne
C1h Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
C1i Modelowanie komputerowe w geotechnice
C1j Modelowanie komputerowe w inżynierii i gospodarce wodnej
C1k Retencjonowanie wód
C1l Zjawiska ekstremalne i zarządzanie ryzykiem powodziowym

Blok tematyczny sem. 3
C3a Efektywność przedsięwzięć w gospodarce wodnej
C3b Geotechnika komunikacyjna
C3c Komputerowe wspomaganie projektowania II
C3d Monitoring geotechniczny