Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 10-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe921735524543702029220301540115322151528307228811598365
1Wymiana ciepła i wymienniki60530101010301010105E
2Spalanie paliw45430510305104E
3Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego I15115151
4Odnawialne źródła energii302151515152
5Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II605255102025510205E
6Projekt instalacji CO+WOD-KAN60460604
7Moduły wyb.I sem.1
30230302
10aTermodynamika procesowa302151515152
11Moduły wyb. II sem.1
30230302
12Moduły wyb. III sem.1
30330303
13Wentylacja i klimatyzacja II4542010152010154E
14Chłodnictwo i pompy ciepła454308730874E
15Projekt wentylacji i klimatyzacji30230302
16Audyty energetyczne302151515152
17Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów45430105301054E
18Instalacje solarne i fotowoltaiczne604305101530510154E
19Zaawansowane metody projektowania inżynierskiego II15115151
20Moduły wyb. IV sem.2
30230302
21Moduły wyb.V sem. 2
30330303
22Statystyczna analiza danych302151515152
23Moduły wyb. VI sem.2
30230302
24Ocena oddziaływania na środowisko302615961592
25Podstawy przedsiębiorczości15115151
26moduły wyb. VII sem.3
30230302
27Moduły wyb. VIII sem.3
30330303
28Moduły wyb. sem.4
18218182
29Moduły wyb. sem.4
18318183
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem976975526043702024922030154011532215302830723081154930365
97642037514536
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb.I sem.1
C8a Technika wentylacji i klimatyzacji
C8b Zaawansowane systemy wentylacji

Moduły wyb. II sem.1
C10b Transport ciepła i aeromechanika
C35 Wybrane zagadnienia techniki cieplnej

Moduły wyb. III sem.1
C12a Automatyka procesów cieplnych
C12b Sterowanie systemami HVAC

Moduły wyb. IV sem.2
C21a Efektywność energetyczna budynków
C21b Kogeneracja

Moduły wyb.V sem. 2
C23a Sterowanie systemami HVAC
C23b Systemy sterowania budynkiem

Moduły wyb. VI sem.2
C25a Zaawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
C25b Techniki pomiarowe i obliczeniowe
C25c Optymalizacja w inżynierii środowiska

moduły wyb. VII sem.3
C30a Zarządzanie środowiskiem
C30b Zarządzanie energią

Moduły wyb. VIII sem.3
C32a Instalacje przemysłowe
C32b Sieci cieplne
C32c Pomiary emisji zanieczyszczeń
C32d Odpady niebezpieczne i przemysłowe
C32e Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C32f Urządzenia gazowe
C32g Technologie fluidalne

Moduły wyb. sem.4
C33a Zarządzanie środowiskiem
C33b Zarządzanie energią
C34a Instalacje przemysłowe
C34b Sieci cieplne
C34c Pomiary emisji zanieczyszczeń
C34d Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C34e Urządzenia gazowe