Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika semestr letni 2018
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 12-07-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BIDWsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
Język obcy techniczny15215152
CPrzedmioty kierunkowe8856651055962241804551144302554560287510208
Matematyka stosowana302151515152
Teoria sprężystości i plastyczności302151515152
Mechanika skał302151515152
Wytrzymałość materiałów III303151515153E
Mechanika konstrukcji I4541515151515154E
Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie302151515152
Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych I45415624156244E
Hydrologia stosowana4531515151515153
Odwodnienia4521515151515152
Systemy ochrony przed powodzią302151515152
Systemy sanitarne II604303030304
Hydraulika stosowana454153015304E
Elektrownie wodne302151515152
Konstrukcje geotechniczne II4541515151515154
Konstrukcje betonowe III303151515153E
Konstrukcje metalowe II302151515152
Planowanie przestrzenne30215105151052
Podstawy przedsiębiorczości15115151
Geotechnika w drogownictwie302151515152
Blok tematyczny sem.2
1801318018013
Blok tematyczny sem3
30330303
DPrzedmioty specjalnościowe11
Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem4021404021
Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Seminarium dyplomowe
30130301
Razem9409040180455114430255154560307510204030
940420375145
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny sem.2
C22a Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych II
C22b Inżynieria rzeczna
C22c Eksploatacja budowli hydrotechnicznych
C22d Gospodarka wodna II
C22e Współpraca konstrukcji z podłożem
C22f Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych
C22g Konstrukcje liniowe
C22h Mechanika konstrukcji II

Blok tematyczny sem3
C26a Monitoring budowli i systemów wodnych
C26b Monitoring geotechniczny

Seminarium dyplomowe
E29a Seminarium dyplomowe- Budownictwo wodne
E29b Seminarium dyplomowe- Geoinżynieria