Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151984225660245605302302304391564
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty podstawowe675583301806075301053030159060151575601512453045301315303
1Matematyka15014906060309E30305E
2Fizyka6063015153015156E
3Mechanika ogólna1059604530154E30305E
4Wytrzymałość materiałów150136030303030305E3030308E
5Mechanika płynów6051530151530155E
6Technologie informacyjne302151515152
7Informatyka303151515153
8Metody obliczeniowe dla inżynierów302151515152
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1453153015303
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle15115151
CPrzedmioty kierunkowe112591525753903090156015303013606010901510516105157515159015601515149015451530183015155
1Podstawy konstrukcji maszyn1351160151515303015155301515156E
2Dynamika maszyn4531515151515153
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn302151515152
4Grafika inżynierska454153015304
5Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne302151515152
7Podstawy nauki o materiałach303151515153
8Materiały inżynierskie756304530456E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I120860603030430304
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II75545301515230153
11Projektowanie procesów technologicznych453153015303
12Termodynamika6063015153015156E
13Źródła i systemy konwersji energii302151515152
14Elektrotechnika454301530154
15Elektronika302151515152
16Podstawy automatyki303151515153E
17Roboty i manipulatory302151515152
18Metrologia302151515152
19Miernictwo cieplne i maszynowe30330303
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia303151515153
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska302151515152
22Mechanika i konstrukcje
302151515152
23Środki transportu
302151515152
24Przetwarzanie energii
302151515152
25Technologia maszyn
302151515152
26Praktyka55
DPrzedmioty specjalnościowe3054212060451535304530159603030151512151553021
1Podstawy chłodnictwa303151515153E
2Podstawy wentylacji303151515153
3Podstawy klimatyzacji303151515153E
4Wymiana ciepła4541515151515154E
5Podstawy modelowania 3D CAD15115151
6Systemy klimatyzacyjne303151515153
7Systemy i urządzenia chłodnicze6043015153015154E
8Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna303151515153
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
10Seminarium dyplomowe30330303
Razem2420210120604515353016510530303030195120753016510510515301507512045301507560453030150457530453084153055130
2420360390390390360345185
Egzaminy17243242
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Etyka zawodowa inżyniera
A4b Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
C22a Biomechanika inżynierska
C22b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
C22c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
C22d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
C22e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
C22f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Przetwarzanie energii
C24a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
C24b Maszyny i urządzenia energetyczne
C24c Silniki spalinowe
C24d Podstawy metod CFD (M5)

Środki transportu
C30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
C30b Pojazdy samochodowe
C30c Środki transportu szynowego

Technologia maszyn
C36a Obróbka hybrydowa
C36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
C36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
C36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice