Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
CPrzedmioty kierunkowe285181206060453030155603045151030303
1Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
DPrzedmioty specjalnościowe46056225751590253010545151515151053060151515103026
1Rachunek macierzowy i tensorowy w mechanice komputerowej302151515152
2Praktyka programowania60430301515215152
3Stateczność i optymalne kształtowanie konstrukcji454301530154E
4Wibroakustyka i wibroizolacja maszyn4541515151515154E
5Płyty i powłoki453301530153
6Modelowanie konstytutywne materiałów453301530153E
7Modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia302151515152E
8Praca przejściowa55
9Systemy komputerowej analizy konstrukcji15115151
10Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji i materiałów15115151
11Zaawansowane problemy MKM
903454545453
12Seminarium dyplomowe30430304
14Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem94090225751590253019512045301530180603010515306015403030
940405390145
Egzaminy734
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A3a Wychowanie fizyczne
A3b Rehabilitacja
A3c Wychowanie zdrowotne

Wytrzymałość II
B3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B5a Mechanika płynów
B5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B7a Wymiana ciepła i masy
B7b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Zaawansowane problemy MKM
D11a Dynamika układu człowiek - maszyna
D11b Biomechanika i biomateriały
D11c Metody ewolucyjne w optymalizacji konstrukcji
D11d Programowanie obiektowe
D11e Obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych