Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 19-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe302151515152
1Matematyka stosowana302151515152
CPrzedmioty kierunkowe255201115490815460151515315152
1Inżynierskie programy komputerowe CAD 3D + elementy BIM3026246242
2Konstrukcje betonowe III605303030305
3Konstrukcje stalowe II302151515152
4Mechanika konstrukcji I454153015304E
5Mechanika konstrukcji II303151515153
6Proces inwestycyjny II302151515152
7Teoria sprężystości i plastyczności302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe600462769157522560306012165451352751915307
1Eksploatacja budowli hydrotechnicznych302151515152
2Elektrownie wodne302151515152
3Geofizyka i geologia inżynierska302151515152
4Geoinżynieria środowiska453153015303
5Hydraulika stosowana II454153015304
6Inżynieria rzeczna302151515152
7Konstrukcje hydrotechniczne I605303030305E
8Konstrukcje hydrotechniczne II303151515153E
9Mechanika skał302151515152
10Niezawodność konstrukcji15169691
11Odwodnienia302151515152
12Praktyki zawodowe11
13Konstrukcje geotechniczne II454153015304
14Systemy ochrony przed powodzią302151515152
15Systemy sanitarne II605303030305
16Współpraca konstrukcji z podłożem605303030305E
17Moduły wybieralne III
301151515151
EPrzedmioty związane z dyplomem3021303021
1Praca dyplomowa magisterska2020
2Seminarium dyplomowe
30130301
Razem93090402241514431530156159912030180451503066915453030
930390375165
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
D17a Drogi wodne
D17b Geotechnika w drogownictwie

Seminarium dyplomowe
E2a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E2b Seminarium dyplomowe-Geotechnika