Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Inżynieria Procesów Technologicznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30230151151
1Angielska terminologia techniczna30230151151
BPrzedmioty podstawowe1501245159045315607302
1Technologia chemiczna II45345453
2technologia chemiczna III (wyb)
304151515154
3przedmioty podstawowe wybieralne
75575453302
CPrzedmioty kierunkowe4353122560154590105451545151201515304516
1Dynamika procesowa6053015153015155E
2Optymalizacja procesowa453301530153E
3Projektowanie procesowe604303030304E
4Modelowanie przenoszenia energii masy i pędu302151515152
5Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej75530451515215303
6Kinetyka procesów heterogenicznych454301530154E
7Przepływy wielofazowe6043015153015154E
8Niekonwencjonalne metody rozdzielania mieszanin302151515152
9Procesy adsorpcyjne302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe27023120153010560153045113030630306
1Inżynieria reaktorów biochemicznych604303030304E
2Metody informatyczne w technice454153015304
3Modelowanie układów rozproszonych303151515153E
4Pompy i wentylatory4531515151515153E
5Nieustalona wymiana ciepła606303030306E
6Analiza i sterowanie systemów nieliniowych303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomami1522151522
1Seminarium dyplomowe15215152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090390751575210135210604590153015015153090753030304530
900420375105
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty podstawowe wybieralne
B1a Statystyka II
B1b Zastosowanie systemu ANSYS w inżynierii chemicznej
B1c ASPEN II
B7 Teoria dyfuzyjnego ruchu masy
B8 Reaktory fluidyzacyjne
B9 Analiza danych eksperymentalnych
B11 Zastosowanie sieci neuronowych
B12 Teoria katastrof
B14 Teoria chaosu deterministycznego
B15 Rachunek wariacyjny
B17 Inżynieria procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
B18 Tendencje rozwojowe w teorii i technice suszenia
B19 Procesy przenoszenia w układach niejednorodnych
B20 Zasady modelowania procesów
B21 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
B22 Procesy przepływowe z reakcją chemiczną
B23 AutoCAD 3D
B24 Paliwa alternatywne
B25 Metody termicznego przekształcania odpadów
B26 Palność materiałów polimerowych
B27 Procesy spalania
B28 Aktywny inżynier

technologia chemiczna III (wyb)
B3a Inżynieria metaloorganiczna
B3b Nowoczesne materiały polimerowe
B5 Procesy utleniające w technologii organicznej
B6 Wysokotemperaturowa transformacja węglowodorów