Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Kataliza Przemysłowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne453153015152151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
1Wybrane działy chemii organicznej453153015303
2Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
3Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
4Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe225171053030603037530306014
1Inżynieria reaktorów chemicznych454153015304E
2Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
3Modelowanie procesów technologicznych30230302
4Podstawy biotechnologii30230302
5Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
6wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe42034105120154513575756016304515451045308
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Katalityczne procesy wodorowe15115151
3Paliwa alternatywne (biopaliwa)605154515455E
4Nowa baza surowcowa dla przemysłu chemicznego15115151
5Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów454153015304E
6Nowoczesne materiały nanostrukturalne w procesach katalitycznych15115151
7Katalizatory w technologiach małotonażowych302151515152
8Elementy katalizy homogenicznej605154515455E
9Modelowanie molekularne w katalizie4531515151515153
10przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem9009028530240157525516516575301203075153013530454530
90040540590
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C4b Sześć sigma
C7 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C8 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C9 Rachunek wariacyjny
C10 Statystyka II
C11 Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C12 Ciecze jonowe
C13 Związki heteroaromatyczne
C14 Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C15 Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C16 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C17 Trujące substancje roślinne
C18 Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C19 Praktyczne planowanie eksperymentu
C20 Wybrane czystsze technologie
C21 Budowa i działanie wybranych urządzeń laboratoryjnych
C22 Raport badawczy
C23 SPC w inżynierii jakości
C24 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C25 Żywność modyfikowana genetycznie
C26 Mikrobiologia środowiska
C27 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C28 Aktywny inżynier

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D11 Projektowanie nowych katalizatorów
D12 Nowe trendy w katalizie przemysłowej
D13 Metale szlachetne w katalizie
D14 Kataliza w syntezie totalnej
D15 Katalityczne procesy otrzymywania azotowych związków organicznych
D16 Katalizatory na nośniku
D17 Reaktory strukturalne w technologii organicznej
D18 Metody spektroskopowe: podstawowe aspekty teoretyczne
D19 Modelowanie biokatalizatorów