Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151984225660260230230215305301533963
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe85568420150195901515345601511451515913560603023451530154754515136015305
1Podstawy energoelektroniki303151515153
2Podstawy automatyki4531515151515153
3Podstawy projektowania303151515153
4Maszyny elektryczne6053015153015155E
5Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
6Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła sem.3/Heat transfer sem IV9011454515305E30156E
7Technologie i maszyny energetyczne I75530151515301515155E
8Gospodarka energetyczno-cieplna/Thermal power plants sem VI303151515153
9Miernictwo energetyczne303151515153
10Miernictwo elektryczne303151515153
11Gospodarka energetyczna453301530153
12Odnawialne źródła energii I4521515151515152
13Ochrona środowiska w energetyce/Thermal power plants sem VI15215152
14Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne6023015153015152
15Eksploatacja instalacji energetycznych301151515151
16Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej303151515153E
17Ochrona środowiska301151515151
18Organizacja i zarządzanie302151515152
19Wybieralne I
301151515151
20Wybieralne II
301151515151
21Wybieralne III
15115151
22Wybieralne IV
301151515151
23Praktyka55
B2Fizyka345281509075303015307604515106030303011
1Fizyka6043015153015154
2Mechanika techniczna604303030304
3Podstawy termodynamiki304151515154
4Mechanika płynów6041515301515304
5Podstawy elektrotechniki909454530306E15153E
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
CPrzedmioty specjalnościowe27536120156050303015151566045151030203020
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe I302151515152
2Energetyczne wykorzystanie biomasy I4541515151515154E
3Chłodnictwo i pompy ciepła303151515153E
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych302151515152
5Energetyka wodna i wiatrowa303151515153E
6Kolektory słoneczne i fotoogniwa I302151515152
7Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym I302151515152
8Mikrosiłownie I15115151
9Seminarium dyplomowe30230302
10Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe780593751359045135105451530301845307453015815153051051545153015301530430152
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4531515151515153
3Technologie informacyjne605303030305E
4Grafika inżynierska453153015303
5Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
6Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
7Wytrzymałość materiałów907301515301515305E15152
8Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
9Wymiana ciepła i masy6053015153015155E
10Pompy, sprężarki, wentylatory302151515152
11Prawo w energetyce15115151
12Wybieralne I
302151515152
13Wybieralne II
452153015302
14Wybieralne III
15115151
15Wybieralne IV
15115151
16Wybieralne V
301151515151
Razem257021011496154204530536150120603030301501953030150105454530150105606030195759015603019515105603015930503630
2570390375345375435375275
Egzaminy18233343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne I
B24a Silniki przepływowe
B24b Niekonwencjonalne źródła napędu
D12a Techniki czystego spalania
D12b Emisja toksycznych składników spalin silnikowych

Wybieralne II
B26a Podstawy chłodnictwa
B26b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
D14a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
D14b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Wybieralne III
B28a Środki transport. i przetwarzania energii w pojazdach
B28b Energetyka napędu i hamowania pojazdów lądowych
D16a Aerodynamika
D16b Aerodynamika dużych prędkości

Wybieralne IV
B30a Magazynowanie i transport mediów
B30b Techniczne bezpieczeństwo pracy
D1a Procesy wytwarzania części maszyn
D1b Techniki wytwarzania

Wybieralne V
D20a Silniki spalinowe
D20b Maszyny cieplne