Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa          Specjalność: Bezpieczeństwo pracy i środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422566021560345305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe10507940513521030751954515153086045451160451510903060154518601530151589045451515301915455
1Logistyka w bezpieczeństwie302151515152
2Bezpieczeństwo pracy454153015304E
3Techniczne bezpieczeństwo pracy4521515151515152
4Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi15115151
5Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa30330303
6Modelowanie zagrożeń6041530151530154E
7Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa302151515152
8System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-1800115115151
9Prawna ochrona pracy15115151
10Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp15115151
11Analiza konstrukcji za pomocą MES302151515152
12Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy303151515153
13Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych15115151
14Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy302151515152
15Bezpieczeństwo środowiska naturalnego/Natural Environmental Safety4531515151515153E
16Pomoc przedlekarska15115151
17Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem302151515152
18Bezpieczeństwo obiektów budowlanych303151515153
19Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej302151515152
20Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa4541515151515154E
21Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych4531515151515153
22Ogrzewnictwo i wentylacja303151515153
23Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych301151515151
24Wybrane problemy transportu drogowego302151515152
25Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
302151515152
26Jakość systemów
302151515152
27Techniczne systemy zabezpieczeń
303151515153
28Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
302151515152
29Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
302151515152
30Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
302151515152
31Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
302151515152
32Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
301151515151
33Bezpieczeństwo w eksploatacji
302151515152
34Bezpieczeństwo konstrukcji
302151515152
35Środki bezpieczeństwa i ochrony
15115151
36Praktyka55
B2Fizyka30021135105451545301569075301515
1Wprowadzenie do fizyki15115151
2Mechanika ogólna6043015153015154E
3Mechanika płynów604303030304E
4Termodynamika techniczna7553030153030155E
5Podstawy elektrotechniki i elektroniki303151515153
6Materiałoznawstwo6041530151530154
CPrzedmioty specjalnościowe305409075456530301530158604530101515203022
1Urządzenia i systemy ochrony środowiska75715153015151530157E
2Gospodarka odpadami/Waste Management302151515152
3Podstawy prawne zarządzania ochroną środowiska302151515152
4Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej606151515151511515155
5Bezpieczeństwo magazynowania mediów302151515152
6Inżynieria procesowa454153015304E
7Seminarium dyplomowe30230302
9Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe570512551204560603090603015204530151045301515107530154510151
1Matematyka12016606030309E30307E
2Chemia604303030304
3Grafika inżynierska304151515154
4Wytrzymałość materiałów7563015151515153E1515153
5Niezawodność i analiza ryzyka4541515151515154E
6Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka15115151
7Podstawy informatyki303151515153
8Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych15115151
9Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
10Elementy automatyki303151515153
11Mechatronika4521515151515152
12Wprowadzenie do badań naukowych15115151
13Technologie informacyjne302151515152
Razem25402109696603459021526113512015303030301651206015453019515030303013590751560301656090307530150904515454530243030208130
2540360405405375420390185
Egzaminy15323232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język angielski
A1a Język angielski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Autoprezentacja
A5b Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
B25a Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
B25b Wybrane problemy transportu szybkiego

Techniczne systemy zabezpieczeń
B27a Monitorowanie zagrożeń akustycznych
B29b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego

Jakość systemów
B27a Jakość systemów bezpieczeństwa
B27b Jakość i eksploatacja systemów

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
B28a Bezpieczeństwo techniczne urządzeń poddozorowych
B28b Inżynieria urządzeń poddozorowych

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
B32a Elektro-hydrauliczne układy zabezpieczeń i sterowania maszyn mobilnych
B32b Bezpieczne dla środowiska akwatroniczne układy napędowe maszyn

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A
B33a Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa
B33b Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B
B33a Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn cieplnych
B33b Bezpieczeństwo użytkowania wirowych i tłokowych maszyn roboczych

Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C
B33a Bezpieczne czynniki robocze w instalacjach ziębniczych i klimatyzacyjnych
B33b Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych

Bezpieczeństwo w eksploatacji
B41a Mechanizmy uszkodzeń elementów metalowych
B41b Bezpieczeństwo użytkowania źródeł napędu

Bezpieczeństwo konstrukcji
B43a Podstawy mechaniki zniszczenia
B43b Stany graniczne konstrukcji
B43c Recykling materiałów i kompozytów

Środki bezpieczeństwa i ochrony
B46a Oddziaływania wibracji i wstrząsów na człowieka-operatora
B46b Środki ochrony zbiorowej
B46c Bezpieczeństwo eksploatacji narzędzi obróbkowych