Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422566024560530230230496130153
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
1aJęzyk angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe1350116675210315301206030451060304515135757524165309015152590304515161356015452330153
1Struktura materiałów756453045306
2Zjawiska strukturalne w materiałach1351560304530153093015156E
3Materiały inżynierskie210199045753015306E3015307E3015156E
4Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów6043015153015154
5Badania struktury materiałów6063015153015156E
6Badania własności materiałów/Material Properties Examination6063015153015156
7Technologie wytwarzania materiałów908454545458E
8Technologie przetwórstwa materiałów13512607530306E30456E
10Wytrzymałość materiałów6043015153015154
12Grafika inżynierska604154515454
13Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154
14Podstawy eksploatacji maszyn i materiałów302151515152
15Wymiana ciepła302151515152
16Zintegrowane systemy zarządzania453301530153
17Wybieralne-IC
302151515152
18Wybieralne-IIC
30230302
19Wybieralne-IIIC
453301530153
20Wybieralne-IVC
302151515152
21Wybieralne-VC
453301530153
22Wybieralne-VIC
302151515152
23Wybieralne-VIIC
302151515152
24Praktyki55
B2Fizyka2101312060304515330304151521515215152
1Wprowadzenie do fizyki15115151
2Podstawy mechaniki302151515152
3Podstawy termodynamiki302151515152
4Mechanika płynów302151515152
5Elektrotechnika i elektronika60430301515215152
6Materiałoznawstwo452301530152
CPrzedmioty specjalnościowe275361201550906030308303043015203024
1Nowoczesne stopy techniczne604303030304
2Kompozyty604303030304
3Inżynieria powierzchni604303030304
4Kontrola jakości materiałów6063015153015156
5Seminarium dyplomowe30330303
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe315261501051530157545151515453015630304151
1Matematyka12010606030306E30304
2Chemia6073015153015157E
3Informatyka302151515152
4Technologie informacyjne302151515152
5Wybieralne-IB
302151515152
6Wybieralne-IIB
302151515152
7Wprowadzenie do badań naukowych15115151
Razem246521011496003756017011118015015154530180150451530165135753018075901515153016560604530301897515453630903015203030
2465405390375390360360185
Egzaminy11212231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język angielski
A1a Język angielski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne-IC
B17a Zarządzanie jakością
B17b Planowanie badań i analiza wyników badań

Wybieralne-IIC
B18a Recykling i ochrona środowiska w technologiach materiałowych
B18b Technologie recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym

Wybieralne-IIIC
B19a Mechanika materiałów
B19b Mechanika materiałów kompozytowych

Wybieralne-IVC
B20a Ekonomika materiałów
B20b Ekonomika produkcji

Wybieralne-VC
B21a Mechanika pękania
B21b Tribologia

Wybieralne-VIC
B22a Nanostruktury i nanomateriały
B22b Nanotechnologie

Wybieralne-VIIC
B23a Materiałowe bazy danych
B23b Charakterystyki materiałowe

Wybieralne-IB
D5a Chemia fizyczna
D5b Kinetyka reakcji chemicznych

Wybieralne-IIB
D6a Fizyka ciała stałego
D6b Metody statystyczne