Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198122596021560315454303043042192
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
30230302
5Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15169691
BPrzedmioty kierunkowe127510055590270142203151530545156015126015601515121651510515302613530454515201353045229825
1Marketing453153015303
2Wprowadzenie do badań naukowych15115151
3Finanse i rachunkowość453153015152151
4Rachunek kosztów dla inżyniera302151515152
5Zarządzanie produkcją i usługami603303030303
6Systemy jakości453153015303E
7Logistyka w przedsiębiorstwie302151515152
8Materiały inżynierskie303151515153
9Podstawy wytrzymałości materiałów4541515151515154E
10Dokumentacja techniczna455153015305
11Podstawy konstrukcji maszyn303151515153
12Maszynoznawstwo302151515152
13Podstawy metrologii7553030153030155E
14Metrologia w procesach wytwarzania455153015305E
15Technologie przetwarzania materiałów453301530153
16Obróbka wiórowa i ścierna/Machining455301530155E
17Projektowanie procesów obróbki i montażu6053015153015155E
18Podstawy obróbek erozyjnych/Non-conwentional and additive manufacturing processes453301530153
19Przyrostowe metody wytwarzania/Non-conventional and additive manufacturing processes302157815782
20Podstawy programowania obrabiarek CNC302151515152
21Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie302151515152
22Podstawy automatyki302151515152
23Zautomatyzowane systemy wytwarzania302151515152
24Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów/Operation and supervision of technical objects4521515151515152
25Układy napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
26Informatyka w inżynierii produkcji454153015304E
27Podstawy systemów CAD30230302
28Podstawy niezawodności302151515152
29Podstawy eksploatacji obiektów technicznych/Operation and supervision of technical objects4531515151515153E
30Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie/It systems for enterprises454153015152152
31Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 31a - 31c)
302151515152
32Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32b)
302151515152
33Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
302151515152
34Praktyka55
B2Fizyka2252012060454515730451574515156
1Wprowadzenie do fizyki15215152
2Mechanika ogólna454153015304E
3Termodynamika w inżynierii produkcji4531515151515153
4Mechanika płynów303151515153
5Elektrotechnika i elektronika453301530153
6Podstawy nauki o materiałach455301530155
CPrzedmioty specjalnościowe24537105301580153015154303054515501528
1Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych303151515153
2Procedury i oprogramowania pomiarowe605303030153152
3Współrzędnościowa technika pomiarowa6043015153015154
4Organizacja i utrzymanie systemu jakości w laboratoriach pomiarowych606303030306E
5Projekt dyplomowy I15215152
6Seminarium dyplomowe I15215152
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe3753419513515151510545151516304584545815152
1Matematyka10512456030306E15306E
2Statystyka302151515152
3Badania operacyjne303151515153
4Podstawy ekonomii60530301515215153E
5Podstawy zarządzania454301530154
6Zarządzanie projektami302151515152
7Ekologia i zarządzanie środowiskowe454301530154
8Technologie informacyjne302151515152
Razem243521010565103451723074516510515153015301201503060153016512075151530195451051530301806060603030165304522128306615591530
2435345375390390390390155
Egzaminy141332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język angielski
A2a Język angielski

Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6c Prawo gospodarcze

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 31a - 31c)
B31a Budowa i eksploatacja samochodów
B31b Pojazdy szynowe
B31c Wentylacja w procesach produkcyjnych

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32b)
B32a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B32b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
B33a Metody analizy termicznej w technice
B33b Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych