Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria wzornictwa przemysłowego          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IWPsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315198422566021560345305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język angielski
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe9608116560120615906906456010601530105176015301502145301512021
1Automatyzacja w systemach CAD303151515153
2Fotografia dokumentacyjna i DTP/Photography & DTP4531515151515153
3Komputerowa analiza obrazu302151515152
4Komunikacja człowiek-komputer302151515152
5Podstawy komunikacji wizualnej60460302302
6Projektowanie środków transportu drogowego303151515153E
7Projektowanie środków transportu szynowego303151515153E
8Podstawy technik multimedialnych302151515152
9Praktyki55
10Projekt semestralny - podstawy projektowania1208120604604
11Projekt semestralny
27026270606606757757
12Projekt zespołowy30230302
13Przedmioty wybieralne - plastyka I
30230302
14Przedmioty wybieralne - plastyka II
30230302
15Przedmioty wybieralne - plastyka III
30230302
16Renderowanie 2D45445454E
17Technologie obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej302151515152
18Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej302151515152
19Technologie szybkiego prototypowania302151515152
20Zaawansowane systemy pomiarów współrzędnościowych produktu302151515152
B1Matematyka901145453030715154
1Algebra liniowa z geometrią analityczną304151515154E
2Analiza matematyczna607303030307E
B2Fizyka15011904515603063015155
1Podstawy elektrotechniki i elektroniki302151515152
2Wprowadzenie do fizyki15115151
3Inżynieria materiałowa454301515115153E
4Mechanika302151515152
5Termodynamika302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe2153345309545303060815354525
1Prezentacja wizualna produktu I30230302
2Prezentacja wizualna produktu II30430304
3Blok profilujący dyplom - przedmiot I
4531515151515153E
4Blok profilujący dyplom - przedmiot II
4531515151515153E
5Blok profilujący dyplom - przedmiot III
304151515154
6Seminarium dyplomowe30230302
7Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe675552755560135105454530901595251560151760154593015151563015155151302
1Antropometria15115151
2Bloki przedmiotów wybieralnych A, B, C, lub D
60430301515215152
3Budowa pojazdów samochodowych303151515153E
4Budowa pojazdów szynowych303151515153E
5Dokumentacja techniczna1515105101
6Grafika inżynierska60415301515303151
7Historia sztuki i wzornictwa30230302
8Języki i techniki programowania302151515152
9Makietowanie i budowa modeli fizycznych30330303
10Metrologia współrzędnościowa303151515153E
11Obliczeniowe programy inżynierskie453153015303
12Podstawy budowy maszyn454301530154E
13Podstawy CAD/Introduction to CAD303151515153E
14Podstawy informatyki302151515152
15Proces rozwoju nowego produktu30230302
16Programowanie grafiki 2D i 3D302151515152
17Rysunek prezentacyjny60760607E
18Technologie informacyjne303151515153
19Wprowadzenie do badań naukowych15115151
20Wytrzymałość materiałów302151515152
Razem24052107043701352858159675903018030125100156010530165601590603012060453010515309045303015030903045180303915358130
2405375405390375345345170
Egzaminy15232332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A11 Wychowanie fizyczne
A12 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A13 Trening rozwoju emocjonalnego

Język angielski
A21 Język angielski
A22 Język niemiecki
A23 Język francuski
A24 Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A31 Ekonomika przedsiębiorstw
A32 Podstawy inwentyki
A33 Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A41 Etyka zawodowa inżyniera
A42 Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A51 Autoprezentacja
A52 Komunikacja interpersonalna
A53 Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A61 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A62 Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Projekt semestralny
B16a Projekt semestralny - projektowanie środków transportu
B16b Projekt semestralny - projektowanie urządzeń przemysłowych

Przedmioty wybieralne - plastyka I
B17a Działania wizualne - rysunek studyjny
B17b Podstawy działań wizualnych

Przedmioty wybieralne - plastyka II
B18a Działania wizualne 3D-kształtowanie przestrzenne
B18b Działania wizualne 2D-obrazowanie na płaszczyźnie

Przedmioty wybieralne - plastyka III
B19a Działania wizualne - proces twórczy
B19b Działania wizualne - intermedia

Blok profilujący dyplom - przedmiot I
C2a Zaawansowane technologie wytwarzania
C2b Zaawansowane projektowanie środków transportu drogowego

Blok profilujący dyplom - przedmiot II
C3a Zaawansowane systemy CAD
C3b Zaawansowane projektowanie środków transportu szynowego

Blok profilujący dyplom - przedmiot III
C4a Zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu
C4b Zintegrowane systemy projektowania

Bloki przedmiotów wybieralnych A, B, C, lub D
D401A Zintegrowane systemy jakości
D401B Modelowanie siatkowe
D401C Normalizacja i certyfikacja
D401D Techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych
D402A Teoria mechanizmów i maszyn
D402B Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu
D402C Zarządzanie jakością wyrobu
D402D Mechanika płynów