Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe33027120306060451575454545151930151515615152
1Teoria sterowania4541515151515154E
2Teoria układów dyskretnych302151515152
3Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych4541515151515154
4Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
5Diagnostyka i monitoring maszyn4541515151515154
6Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
7Wybieralna - robotyka
4541515151515154E
8Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe4455016560135404512045105151522451530253028
1Zautomatyzowane systemy wytwarzania7543030153030154
2Modelowanie i projektowanie systemów wytwarzania603154515453
3Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania603303030303E
4Systemy oprzyrządowania technologicznego4531515151515153
5Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją4521515151515152E
6Systemy wizyjne w procesach wytwarzania302151515152
7Symulacja wytwarzania z elementami grafiki 3D302151515152
8Bazy danych w systemach wytwarzania302151515152
9Sieci komputerowe302151515152
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe30230302
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe1359451530301545153030159
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji75415301515153015154E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych303151515153E
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
Razem940903306013522511575120156075753030150306012015153060151530253030
940375390175
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralna - robotyka
B7a Mechanika manipulatorów
B7b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B8a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B8b Systemy energetyczne