Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności, blok wyb.: Systemy mobilne i interaktywne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne454301515152152
1Język angielski30330151152E
2Psychologia negocjacji i kierowanie zespołem15115151
BPrzedmioty kierunkowe4953818015240607515105301890120301815152
1Modelowanie i symulacja453153015303
2Zaawansowane techniki programowania obiektowego6051530151530155E
3Języki analizy danych15115151
4Przedmiot wybieralny 1
4551515151515155E
5Metody komputerowego wspomagania w bioinżynierii302151515152
6Wirtualizacja w systemach informatycznych302151515152
7Techniki multimedialne453153015303
8Symulacja komputerowa systemów ciągłych i dyskretnych302151515152
9Technologie internetowe302151515152
10Projekt zespołowy30430304
11Ochrona własności intelektualnej dla informatyków302151515152
12Przedmiot wybieralny 2
453153015303
13Przedmiot wybieralny 3
302151515152
14Przedmiot wybieralny 4
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe22036309070303060830703028
1Systemy mobilne i wbudowane454153015304E
2Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych30230302
3Programowanie systemów wbudowanych302151515152
4Inteligentne systemy interaktywne454153015304E
5Systemy stereowizyjne i rzeczywistość wirtualna302151515152
6Seminarium dyplomowe30230302
7Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe15012604515151545301515151015152
1Problemy społeczne i zawodowe informatyki15115151
2Algorytmy decyzyjne i teoria złożoności302151515152
3Metrologia informatyczna302151515152
4Zarządzanie projektami informatycznymi4551515151515155E
5Prawo i ekonomia
302151515152
Razem910902707510525514560120451512045303013530601203030153015703030
910375375160
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
B3a Akwizycja i analiza danych doświadczalnych
B3b Techniki komputerowe w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń

Przedmiot wybieralny 2
B111 Metody symboliczne w obliczeniach naukowo-technicznych
B112 Zaawansowane metody obliczeniowe

Przedmiot wybieralny 3
B121 Metoda elementów skończonych II
B122 Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Przedmiot wybieralny 4
B131 Komputerowa symulacja procesów przepływowo-cieplnych
B132 Numeryczna wymiana ciepła

Prawo i ekonomia
D51 Elementy prawa dla informatyków
D52 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw informatycznych