Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna          Specjalność: Inżynieria kliniczna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Lsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6063030152152302
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Rachunkowość, ekonomika
15115151
3Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe570322701201051560150906015152012030454512
1Biomechanika kliniczna302151515152
2Dynamika człowieka302151515152
3Analiza sygnalów w anatomii klinicznej302151515152
4Komputerowe modelowanie systemów biomechanicznych452153015302
5Zaawansowane metody MES302151515152
6Metody badań biomateriałów i tkanek302151515152
7Inżynieria tkankowa302151515152
8Podstawy obróbki ubytkowej w inżynierii medycznej452153015302
9Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych452301530152
10Metrologia w inżynierii i diagnostyce medycznej302151515152
11Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej w medycynie302151515152
12Zagospodarowanie odpadów medycznych302151515152
13Systemy informatyczne w medycynie302151515152
14Telematyka medyczna302151515152
15Bioinformatyka452153015302
16Biotechnologia, anatomia, DAN
301151515151
17Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe20544753030403045301515163015253028
1Technika chłodnicza w medycynie4541515151515154E
2Systemy jakości w służbie zdrowia302151515152
3Statystyka medyczna303151515153E
4Praca przejściowa77
5Budowa i nadzór techniczny aparatury medycznej302151515152
6Mechanika płynów biologicznych302151515152
7Seminarium dyplomowe30430304
8Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe608303030308
1Elektronika medyczna304151515154E
2Wymiana ciepła i masy304151515154E
Razem895904059015010555901804590601515301654545451545306015253030
895405360130
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Rachunkowość, ekonomika
A2a Ekonomika przedsiębiorstw
A2b Finanse i rachunkowość

Biotechnologia, anatomia, DAN
B16a Anatomia kliniczna
B16b Doświadczalna analiza naprężeń w medycynie
B16c Podstawy biotechnologii
B16d Reologia

Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
B17a Klimatyzacja pomieszczeń
B17b Metody filtracji powietrza dla pomieszczeń czystych
B17c Wibroekologia
B17d Modelowanie materiałów dla inżynierii biomedycznej