Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6063030152152302
1aJęzyk angielski30430152152E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem30230302
BPrzedmioty kierunkowe300221501575607515303012603030815152
1Kształtowanie struktury i własności materiałów6063015153015156E
2Zaawansowane metody badania materiałów60430301515215152
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych90630601530315303
4Materiał i środowisko15115151
5Wybieralne-IC
302151515152
6Wybieralne-IIC
302151515152
7Wybieralne-IIIC
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe415531959055756030151510105453015173015104526
1Tworzywa i kompozyty polimerowe304151515154E
2Tworzywa i kompozyty ceramiczne302151515152E
3Kompozyty metalowe302151515152
4Materiały narzędziowe302151515152
5Nowoczesne metody spiekania/Modern Methods of Sintering15115151
6Specjalne metody odlewania452153015302
7Metody optymalizacji w materiałoznawstwie302151515152
9Praca przejściowa55
10Wybieralne-ID
302151515152
11Wybieralne-IID
302151515152
12Wybieralne-IIID
302151515152
13Wybieralne-IVD
302151515152
14Wybieralne-VD
302151515152
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
17Wybieralne-VID
15115151
DPrzedmioty podstawowe1359904545456453
1Metody elementów skończonych302151515152
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej604303030304
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur15115151
4Wybieralne-IB
15115151
5Wybieralne-IIB
15115151
Razem9109046545165451157518030604545153021015756015307530104530
910375375160
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-IC
B5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
B5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
B5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
B6a Obróbka cieplno - plastyczna
B6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
B6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
B7a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B7b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne-ID
C10a Stopy techniczne do specjalnych zastosowań
C10b Nadstopy

Wybieralne-IID
C11a Specjalne metody spajania
C11b Technologia cięcia termicznego

Wybieralne-IIID
C12a Wytwarzanie proszków i włókien
C12b Wytwarzanie kompozytów

Wybieralne-IVD
C13a Fraktografia
C13b Mikroanaliza

Wybieralne-VD
C14a Materiały biomedyczne i biomimetyczne
C14b Materiały dla elektrotechniki i elektroniki

Wybieralne-VID
C17a Nanomateriały
C17b Ogniwa fotowoltaiczne

Wybieralne-IB
D4a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
D4b Reologia

Wybieralne-IIB
D5a Najlepsze dostępne techniki
D5b Negocjacje i zawieranie kontraktów