Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Silniki Spalinowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język angielski30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe285181356045453030155603030301045153
1Podstawy konstrukcji maszyn II/Machine design II302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe4605628510530103016515151510590151515103026
1Podstawy metod CFD302151515152
2Modelowanie CFD w silnikach spalinowych15115151
3Teoria silników spalinowych30330303E
4Paliwa i smary302151515152
5Konstrukcja tłokowych silników spalinowych30230302E
6Konstrukcja silników przepływowych30230302E
7Badania silników spalinowych452153015302
8Układy zasilania15215152
9Technologia silników spalinowych15115151
10Eksploatacja silników spalinowych302151515152
11Ekologia silników spalinowych302151515152E
12Mechatronika silników spalinowych302151515152
13Metody komputerowe w projektowaniu silników spalinowych302151515152
14Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
14Praca przejściowa55
15Modelowanie silników spalinowych
30130301
16Diagnostyka
301151515151
17Seminarium dyplomowe30430304
DPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna/Analytical mechanics303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
Razem9409051010516575553025575453030180301203030307515253030
940405390145
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Optymalizacja konstrukcji
B2a Komputerowa analiza i optymalizacja elementów konstrukcyjnych - M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji maszyn- M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Analiza sygnałów wibroakustycznych- M1
B15d Wibroakustyka maszyn i urządzeń- M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Modelowanie silników spalinowych
C15a Doładowanie silników spalinowych
C15b Modelowanie i badania procesów w silnikach spalinowych

Diagnostyka
C17a Diagnostyka silników spalinowych
C17b Układy napędowe z silnikami spalinowymi

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D5a Mechanika płynów
D5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D7a Wymiana ciepła i masy
D7b Wymiana ciepła i wymienniki