Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralna - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe271509936812827722763992227918191828
1Zautomatyzowane systemy wytwarzania45418189181894
2Modelowanie i projektowanie systemów wytwarzania3639279273
3Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania363181818183E
4Systemy oprzyrządowania technologicznego2739999993
5Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją2729999992E
6Systemy wizyjne w procesach wytwarzania18299992
7Symulacja wytwarzania z elementami grafiki 3D18299992
8Bazy danych w systemach wytwarzania18299992
9Sieci komputerowe18299992
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe18218182
12Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem56890198368113573457293645451830901836729930369918191830
568225234109
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralna - robotyka
B10a Mechanika manipulatorów
B10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne