Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralne - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe271509091083727729909221818282728
1Integracja informacji w systemach produkcyjnych36599999993E92
3Wirtualne wytwarzanie2729189182
4Projektowanie systemów ekspertowych18299992
5Programowanie w systemach MATLAB i LabVIEW2729189182
6Systemy i zastosowania inżynierskie MES18299992
8Języki dla internetu2729189182
10Systemy zarządzania rozwojem wyrobu2729999992E
12Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
12Systemy MRP, ERP2729999992
13Komputerowa analiza obrazu18299992
14Wybieralne - metody komputerowe i automatyzacja
18299992
16Praca przejściowa55
17Seminarium dyplomowe18218182
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem568901893654162824572936454518309018189993027918282730
568225234109
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - robotyka
B10a Mechanika manipulatorów
B10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne

Wybieralne - metody komputerowe i automatyzacja
C14a Metody komputerowe dla inżynierów
C14b Automatyzacja i integracja zadań projektowania