Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Silniki Spalinowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 27-04-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne275918929291
1Podstawy prawa gospodarczego91991
2Język angielski184189292E
BPrzedmioty kierunkowe1711872452727181895361818181018993
1Podstawy konstrukcji maszyn II/Machine design II18299992
2Optymalizacja konstrukcji
18299992
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn91991
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji91991
5Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów91991
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania2731891893
8Zarządzanie produkcją18199991
9Termodynamika II
18299992
10Konstrukcje i materiały
91991
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
91991
12Problemy technologii i eksploatacji
91991
CPrzedmioty specjalnościowe280561686618101898991561571599101826
1Podstawy metod CFD18299992
2Modelowanie CFD w silnikach spalinowych81881
3Teoria silników spalinowych18318183E
4Paliwa i smary18299992
5Konstrukcja tłokowych silników spalinowych18218182E
6Konstrukcja silników przepływowych18218182E
7Badania silników spalinowych2628188182
8Układy zasilania82882
9Technologia silników spalinowych10110101
10Eksploatacja silników spalinowych1828108102
11Ekologia silników spalinowych202101010102E
12Mechatronika silników spalinowych18299992
13Metody komputerowe w projektowaniu silników spalinowych18299992
13Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
14Praca przejściowa55
15Modelowanie silników spalinowych
18118181
16Diagnostyka
1818108101
17Seminarium dyplomowe18418184
DPrzedmioty podstawowe9011454536368993
1Matematyka18299992
2Mechanika analityczna/Analytical mechanics18399993E
3Wytrzymałość II
18299992E
4Mechanika płynów II
18299992
5Wymiana ciepła II
18299992
Razem56890294631114537181524527183010618751818303699191830
56824223591
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Optymalizacja konstrukcji
B2a Komputerowa analiza i optymalizacja elementów konstrukcyjnych- M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji maszyn- M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Analiza sygnałów wibroakustycznych- M1
B15d Wibroakustyka maszyn i urządzeń - M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Modelowanie silników spalinowych
C15a Doładowanie silników spalinowych
C15b Modelowanie i badania procesów w silnikach spalinowych

Diagnostyka
C17a Diagnostyka silników spalinowych
C17b Układy napędowe z silnikami spalinowymi

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D7a Mechanika płynów
D7b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D9a Wymiana ciepła i masy
D9b Wymiana ciepła i wymienniki