Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia elektryczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe201751551517
46Seminarium dyplomowe15215152
47Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe1560128750315285451653015307759015171506060452815075606028210757530453010545151516302
1S5 obieralne nr 5
4531515151515153
5Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
6Podstawy termodynamiki304151515154
11Podstawy elektrotechniki90945301530306E15153E
12Podstawy automatyki4531515151515153
13Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła9011454515305E30156E
14Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
15Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
16Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
17Mechanika techniczna604303030304
18Podstawy elektroniki303151515153
19Mechanika płynów6041515301515304
20Wytrzymałość materiałów6051515301515305E
21Podstawy projektowania303151515153
22Maszyny elektryczne6053015153015155E
23Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
24Technologie i maszyny energetyczne75530151515301515155E
25Miernictwo elektryczne w energetyce303151515153
26Gospodarka energetyczna453301530153
27Teoria obwodów i sygnałów elektrycznych7553030153030155E
28Energoelektronika w energetyce6053015153015155E
29S5 obieralne nr1
6043015153015154
30Napędy elektryczne w energetyce453301530153
31S5 obieralne nr 2
6031530151530153
32S5 obieralne nr 3
454301530154
33S5 obieralne nr 4
453301530153
34S6 obieralne nr 1
452301530152
35S6 obieralne nr 2
6043015153015154E
36S6 obieralne nr 4
6043015153015154E
40Ochrona środowiska w energetyce15115151
43Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku30230302
48Praktyka zawodowa55
POPrzedmioty ogólne2401330180303060307602302302
2Wychowanie fizyczne60603030
4Technologia informacyjna605303030305E
8Język obcy1208120302302302302
PPPrzedmioty podstawowe3002415090607545451375451511
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4531515151515153
3Grafika inżynierska453153015303
10Fizyka6043015153015154
PSPrzedmioty specjalnościowe40528195305565303015153120304050146015303011
7Miernictwo energetyczne303151515153
8S6 obieralne nr 3
6033010203010203
9S6 obieralne nr 5
4521515151515152
10S6 obieralne nr 6
6033015153015153E
11S6 obieralne nr 7
454301530154E
44Projektowanie instalacji elektroenergetycznych7553030153030155
45S7 obieralne nr 1
6063015153015156
46S6 obieralne nr 8
302151515152
Razem2525210112561540014020045150120903030150195303015090604530150105606030210757530453022530856515309015354530
2525390375345375435420185
Egzaminy17233324
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 5
PK1a Sieci i podstacje trakcji elektrycznej
PK1b Podstawy trakcji elektrycznej i układów zasilania

S5 obieralne nr1
PK29a Sterowniki programowalne
PK29b Mikrokontrolery w układach sterowania

S5 obieralne nr 2
PK31a Użytkowe pakiety programowe
PK31b Specjalizowane pakiety programowe dla energetyki

S5 obieralne nr 3
PK32a Technologie i maszyny energetyki cieplnej
PK32b Maszyny i urządzenia energetyczne

S5 obieralne nr 4
PK33a Urządzenia i aparaty elektroenergetyczne
PK33b Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych

S6 obieralne nr 1
PK35a Technika izolacyjna
PK35b Technika wysokich napięć

S6 obieralne nr 2
PK36a Maszyny elektryczne w energetyce
PK36b Turbogeneratory i hydrogeneratory

S6 obieralne nr 4
PK38a Eksploatacja instalacji energetycznych i podstawy techniki zabezpieczeń
PK38b Elementy instalacji elektroenergetycznych i ich użytkowanie

S6 obieralne nr 3
PS37a Odnawialne źródła energii elektrycznej
PS37b Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej

S6 obieralne nr 5
PS39a Monitoring i diagnostyka w elektroenergetyce
PS39b Monitoring i sterowanie w układach rozproszonych

S6 obieralne nr 6
PS41a Sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz niezawodność układów zasilających
PS41b Modelowanie systemów elektroenergetycznych

S6 obieralne nr 7
PS42a Elektrownie i elektrociepłownie
PS42b Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne

S7 obieralne nr 1
PS45a Systemy elektroenergetyczne
PS45b Stany dynamiczne w systemach elektroenergetycznych

S6 obieralne nr 8
PS46a Konstrukcje przekształtników statycznych
PS46b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych