Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Informatyka          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Infosemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe14027603035156030351527
30Seminarium dyplomowe15215152
31Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
32S7 obieralne
1201060303060303010
PKPrzedmioty kierunkowe1470132735151204201804515301460451512120307515231206060232103010575301801057530
1Zagadnienia spoleczne i zawodowe informatyki304151515154
1Praktyka zawodowa55
7Wstęp do programowania60103030303010E
10Metody obliczeniowe6063015153015156E
11Metody programowania606303030306E
13Algorytmy i struktury danych606303030306E
14Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
15Systemy operacyjne606303030306E
17Grafika komputerowa i multimedia6053015153015155
18Programowanie obiektowe606303030306E
19Architektury systemów komputerowych606303030306E
20Sieci komputerowe606303030306E
22Podstawy baz danych605303030305
23Inżynieria programowania6063015153015156E
24Systemy wbudowane604303030304E
25S5 obieralne
300201509060150906020
26Sztuczna inteligencja6053015153015155E
27S6 obieralne
300201509060150906020
POPrzedmioty ogólne24012451951560360230230230153
2Język angielski1208120302302302302
3Wychowanie fizyczne60603030
4Metodyka studiowania15115151
28Metody autoprezentacji302151515152
29Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej15115151
PPPrzedmioty podstawowe450392251204560757513904545163030530305
5Analiza matematyczna i algebra liniowa907454545457E
6Fizyka606303030306E
8Matematyka dyskretna606303030306E
9Elektrotechnika6053015153015155
12Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
16Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka605303030305E
17Programowanie technik pomiarowych605303030305
Razem230021010653301655102151513515030301501054545153015030301051530150306090302103010575301801057530901530351530
2300315360330330420360185
Egzaminy17344321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S7 obieralne
PD32a Systemy gridowe
PD32b Obliczenia naturalne
PD33 Zaawansowane bazy danych
PK32c Sieciowe systemy informacyjne

S5 obieralne
PK25b Programowanie w języku Java
PK25c Języki assemblera
PK25d Komputerowa technika pomiarowa
PK25e Technologie obiektowe
PK25f Projektowanie systemów cyfrowych
PK25g Symulacja komputerowa
PK25h Matlab i jego zastosowania
PK33 Systemy baz danych
PK35 Komputerowe wspomaganie decyzji

S6 obieralne
PK27b Komputerowe systemy sterowania
PK27c UML i jego zastosowania
PK27d Przetwarzanie rozproszone i równoległe
PK27e Inżynieria systemów informacyjnych
PK27f Techniki internetowe
PK27g Systemy odporne na błędy
PK34 Eksploracja danych