Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia elektryczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe151751051017
45Seminarium dyplomowe10210102
46Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe1194129652196217309939153310635791610545423628170453933298019391520191454015101530151510202
1Praktyka zawodowa1603160801802
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
7Podstawy termodynamiki304181218124
8Miernictwo energetyczne12366663
10Gospodarka energetyczno-cieplna303181218123
10Podstawy elektrotechniki5482718918185E993E
11Podstawy automatyki2739999993
12Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła6911363318185E18156E
14Ogrzewnictwo, wentylacja275156615665E
15Elektromechaniczne przemiany energii12366663
16Mechanika techniczna604303030304
17Podstawy elektroniki18399993
18Mechanika płynów6041818241818244
19Wytrzymałość materiałów1856666665E
20Podstawy projektowania303151515153
21Maszyny elektryczne365189918995E
22Przesyłanie energii elektrycznej2749999994
23aTechnologie i maszyny energetyczne57518121512181215125E
24S7 obieralne nr 3
304151515154
24Miernictwo elektryczne12366663
25Gospodarka energetyczna2731891893
26Teoria obwodów i sygnałów elektrycznych4052010102010105E
27Energoelektronika w energetyce334159915994E
28S5 obieralne nr1
3541510101510104
29Napędy elektryczne w energetyce303201020103
30S5 obieralne nr2
3531015101015103
31S6 obieralne nr1
302151515152
32S6 obieralne nr2
4551515151515155E
33S6 obieralne nr 4
4052010102010105E
37Ochrona środowiska w energetyce15115151
38S7 obieralne nr 4
306151515156
44Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku20220202
POPrzedmioty ogólne11712158715151815618218218215
1Technologie informacyjne304151515154E
2Języki obce72872182182182182
3Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe24024122732520563410201366391511
3Matematyka12014724836247E36247E
4Chemia3031010101010103
5Grafika inżynierska303102010203
9Fizyka6043015153015154
PSPrzedmioty specjalnościowe2052495203822201020101063528229401020109
1S5 obieralne nr3
203101010103
2S6 obieralne nr 3
35415812158124
3S6 obieralne nr 5
3031010101010103
4S7 obieralne nr 2
304201020104E
43Projektowanie instalacji elektroenergetycznych5052020102020105
44S5 obieralne nr4
203101010103
45S6 obieralne nr 6
202101010102
PWPrzedmioty wybieralne4542510102510104
1S7 obieralne nr 1
4542510102510104E
Razem18162109093862807714420110674315202912911424291056342363017063393331100444915202518068371024953515102010232051019
181625526724630522829518535
Egzaminy172333222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S7 obieralne nr 3
PK23b Maszyny i urządzenia energetyczne
PK41 Technologie i maszyny energetyki cieplnej

S5 obieralne nr1
PK28a Sterowniki programowalne
PK28b Mikrokontrolery w układach sterowania

S5 obieralne nr2
PK30a Użytkowe pakiety programowe
PK30b Specjalizowane pakiety programowe dla energetyki

S6 obieralne nr1
PK32a Technika izolacyjna
PK32b Technika wysokich napięć

S6 obieralne nr2
PK33a Maszyny elektryczne w energetyce
PK33b Turbogeneratory i hydrogeneratory

S6 obieralne nr 4
PK35a Eksploatacja instalacji energetycznych i podstawy techniki zabezpieczeń
PK35b Elementy instalacji elektroenergetycznych i ich użytkowanie

S7 obieralne nr 4
PK42a Systemy elektroenergetyczne
PK42b Stany dynamiczne w systemach elektroenergetycznych

S5 obieralne nr3
PS31a Urządzenia i aparaty elektroenergetyczne
PS31b Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych

S6 obieralne nr 3
PS34a Odnawialne źródła energii elektrycznej
PS34b Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej

S6 obieralne nr 5
PS36a Monitoring i diagnostyka w elektroenergetyce
PS36b Monitoring i sterowanie w układach rozproszonych

S7 obieralne nr 2
PS39a Elektrownie i elektrociepłownie
PS39b Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne

S5 obieralne nr4
PS44a Sieci i podstacje trakcji elektrycznej
PS44b Podstawy trakcji elektrycznej i układów zasilania

S6 obieralne nr 6
PS45a Konstrukcje przekształtników statycznych
PS45b Sterowanie urządzeń energoelektronicznych

S7 obieralne nr 1
PW38a Sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz niezawodność układów zasilających
PW38b Modelowanie systemów elektroenergetycznych