Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Informatyka          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Infosemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe151751051017
36Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515E
38Seminarium dyplomowe10210102
PKPrzedmioty kierunkowe11551475852065215270451010201430151010125010351518165154530268010455028140153075246030602015305
1Praktyka zawodowa1606160803803
4Wstęp do informatyki3561510101510106E
5Układy arytmetyczno-logiczne254151015104
6Podstawy programowania5510252010151041010106E
11Architektura systemów komputerowych65123515152015615156E
14Algorytmy i struktury danych4061510151510156E
15Systemy operacyjne70123520152020615156E
16Sieci komputerowe355201520155E
17Programowanie obiektowe5052015152015155E
18Grafika komputerowa303151515153
19Bazy danych304151515154
20Inżynieria programowania356201520156E
21S5 obieralne nr 1
30415105151054
22S5 obieralne nr 2
406152515256
23S5 obieralne nr 3
4061515101515106
24S5 obieralne nr 4
4061515101515106
26S6 obieralne nr 1
4551515151515155
27S6 obieralne nr 2
4551515151515155E
28S6 obieralne nr 3
455153015305E
29Systemy wbudowane4561515151515156
31Problemy społeczne i zawodowe informatyki15215152
32S7 obieralne nr 1
456153015306E
33S7 obieralne nr 2
4561515151515156E
34S7 obieralne nr 3
4561515151515156
35Sztuczna inteligencja455153015305
POPrzedmioty ogólne14013509010125325325210115115152
7Metodyka studiowania10110101
8Język angielski75875253253252
25Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki10110101
30Ergonomia i bezpieczeństwo pracy15115151
37Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej15215152
38Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe3203315014525507014604515114030108
1Wstęp do matematyki15215152
2Analiza matematyczna i algebra liniowa606303030306E
3Fizyka456202520256E
9Matematyka dyskretna605303030305E
10Podstawy elektrotechniki i elektroniki6063015153015156
12Metody probabilistyczne i statystyka605303030305E
13Technika mikroprocesorowa203101010103
Razem16302107852559021527510105801020299070301010269065103515291652515453028901045502914015307524753060213015351024
163021521021528019526016590
Egzaminy1732331221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 1
PK21a Komputerowa technika pomiarowa
PK21b Wirtualne przyrządy pomiarowe

S5 obieralne nr 2
PK22a Zaawansowane bazy danych
PK22b Systemy multimedialne

S5 obieralne nr 3
PK23a Programowanie niskopoziomowe
PK23b Programowanie w języku Java

S5 obieralne nr 4
PK24a Technologie obiektowe
PK24b Język UML i jego zastosowania

S6 obieralne nr 1
PK26a Projektowanie systemów cyfrowych
PK26b Układy elektroniczne

S6 obieralne nr 2
PK27a Technologie internetowe
PK27b Sieciowe systemy informacyjne

S6 obieralne nr 3
PK28a Przetwarzanie rozproszone i równoległe
PK28b Systemy gridowe

S7 obieralne nr 1
PK32a Systemy odporne na błędy
PK32b Bezpieczeństwo systemów komputerowych

S7 obieralne nr 2
PK33a Inżynieria systemów informacyjnych
PK33b Informatyczne systemy zarządzania

S7 obieralne nr 3
PK34a Symulacja komputerowa
PK34b Matlab i jego zastosowania