Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektryczne urządzenia sterowania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
22Seminarium dyplomowe10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe45533260301204517070301875153515121515153
3Elektromechaniczne systemy napędowe453301530153E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5032015152015153
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych453301530153E
16Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa w energoelektronice4531515151515153
18S2 obieralne nr 1
303201020103
19S2 obieralne nr 2
303201020103
20S2 obieralne nr 3
303151515153
POPrzedmioty ogólne9066030303301302
17Język obcy45345151302
18Wychowanie fizyczne151515
19Metodologia działalności badawczej oraz redakcja tekstów technicznych30330303
PPPrzedmioty podstawowe13599015309015309
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów453301530153E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe26020105872741956727411710203
10Elektryczne urządzenia wykonawcze małej mocy303151515153E
11Automatyka napędów przekształtnikowych65525121216251212165
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Programowalne układy sterujące w energoelektronice4532015102015103
15Sterowanie komputerowe z LabView4532010152010153
20Systemy SCADA303102010203
Razem96090455601321778650260151003030301703082625630253035152030
960435400125
Egzaminy431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S2 obieralne nr 1
PK18a Sterowniki programowalne w układach wykonawczych
PK18b Modelowanie i projektowanie komputerowe systemów elektroenergetycznych

S2 obieralne nr 2
PK19a Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
PK19b Modelowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych

S2 obieralne nr 3
PK20a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PK20b Elementy sztucznej inteligencji w elektrotechnice

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki