Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Informatyczne systemy automatyki
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
22Seminarium dyplomowe.10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe350242053085301707030183530156
3Elektromechaniczne systemy napędowe453301530153E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
10Elektryczne urządzenia sterowania302151515152
12Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5042015152015154
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych453301530153E
POPrzedmioty ogólne9066030303301302
16Język obcy45345151302
17Wychowanie fizyczne151515
18Metodologia działalności badawczej oraz redakcja tekstów technicznych30330303
PPPrzedmioty podstawowe13599015309015309
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów453301530153E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe375291201512012090159090233030306
11Mikrokontrolery i układy programowalne4541515151515154
13Sterowanie w warunkach niepewności4531515151515153
14Metody inteligencji obliczeniowej6041530151530154
15Analiza i eksploracja danych4531515151515153
17S2 obieralne nr 1
4541515151515154E
18S2 obieralne nr 2
4541515151515154E
19S2 obieralne nr 3
4541515151515154E
20Wspomaganie podejmowania decyzji4531515151515153
Razem970904156060235150502601510030303012530451059030303030302030
970435395140
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki

S2 obieralne nr 1
PS17a Struktury i systemy sterowania
PS17b Sterowanie układami nieliniowymi

S2 obieralne nr 2
PS18a Metody optymalizacji
PS18b Badania operacyjne

S2 obieralne nr 3
PS19a Modelowanie komputerowe
PS19b Diagnostyka procesów zautomatyzowanych