Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
22Seminarium dyplomowe10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe395262051513045170703018351530156302
3Elektromechaniczne systemy napędowe453301530153E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5032015152015153
12Technika zabezpieczeń układów elektrycznych4531515151515153
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych453301530153E
23Programowanie w LabVIEW30230302
POPrzedmioty ogólne9066030303301302
1Metodologia działalności badawczej oraz redakcja tekstów technicznych30330303
19Język obcy45345151302
20Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe13599015309015309
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów453301530153E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe36027140100259512080259023202054
13Problemy i metody diagnostyki6053015153015155E
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Modele diagnostyczne układów elektrycznych6053015153015155E
15Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki6041530151530154
16S2 obieralne nr 1
3021010101010102
17S2 obieralne nr 2
3021010101010102
18S2 obieralne nr 3
3021010101010102
20Systemy SCADA303102010203
21Ekonomiczne aspekty diagnostyki1511051051
Razem100090435601301851405026015100303030155309555105302030203052030
1000435440125
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki

S2 obieralne nr 1
PS16a Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elekt
PS16b Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce

S2 obieralne nr 2
PS17a Diagnostyka układów izolacyjnych
PS17b Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

S2 obieralne nr 3
PS18a Diagnostyka procesów przemysłowych
PS18b Diagnostyka wibroakustyczna maszyn