Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2022202022
17Seminarium dyplomowe10210102
35Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe3202219085451707030182015154
3Elektromechaniczne systemy napędowe453301530153E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5042015152015154
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych453301530153E
POPrzedmioty ogólne9066030303301302
16Język obcy45345151302
17Wychowanie fizyczne151515
18Metodologia działalności badawczej oraz redakcja tekstów technicznych30330303
PPPrzedmioty podstawowe13599015309015309
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów453301530153E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe420311654510530601515045753060251530156
10Maszyny i napędy trakcyjne dużych prędkości6043015153015154
12Układy sterowania pojazdami elektrycznymi90630153015301530156E
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Systemy zasilania w trakcji elektrycznej75630151515301515156E
15S2 obieralne nr 1
9064515304515306
18Kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji II454153015304
19Techniczne specyfikacje interoperacyjności w transporcie15215152
Razem98590445105120145105652601510030303017075754575301530303530
985435440110
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 3
PK1b Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki

S2 obieralne nr 1
PS15a AutoCad w projektowaniu systemów trakcyjnych
PS15b Systemy sterowania ruchem
PS15c Teoria trakcji II
PS15d Zespolone pojazdy trakcyjne
PS15e Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń trakcyjnych
PS15f Zakłócenia przewodzone w napędach przekształtnikowych