Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektryczne urządzenia sterowania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe20221010101022
22Seminarium dyplomowe10210102
22Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe22526105455520501030201355352513
7Systemy elektromechaniczne203101010103
9Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych3041010101010104
11S2 obieralne nr 1
303201020103
12S2 obieralne nr 2
3031010101010103
13Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa w energoelektronice3031010101010103E
15Technika zabezpieczeń układów elektrycznych3031010101010103
17S3 obieralne nr 1
1521051052
18S3 obieralne nr 2
2031551553
19S3 obieralne nr 3
202101010102
POPrzedmioty ogólne52442101591182101
1Język obcy2732791182
21Ochrona własności intelektualnej10110101
22Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe14017752515257525152517
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów455252025205E
3Problemy i metody elektromagnetyzmu203105510553
4Metody numeryczne w elektrotechnice455252025205E
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych304151515154
PSPrzedmioty specjalnościowe1752175453025101032520102093015105610103
5Elektryczne urządzenia wykonawcze małej mocy203101010103
8Mikrokontrolery i układy programowalne3041010101010104
10Automatyka napędów przekształtnikowych45515101010151010105E
14Sterowanie komputerowe z LabView30315510155103
16Programowalne układy sterujące w energoelektronice30315105151053E
20Systemy SCADA203101010103
Razem61290255671151104520854025252075930404023851850355211010102026
61217519419350
Egzaminy5212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne nr 2
PK12a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK12b Energoelektronika przemysłowa

S3 obieralne nr 1
PK17a Sterowniki programowalne w układach wykonawczych
PK17b Modelowanie i projektowanie komputerowe systemów elektroenergetycznych

S3 obieralne nr 2
PK18a Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
PK18b Modelowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych

S3 obieralne nr 3
PK19a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PK19b Elementy sztucznej inteligencji w elektrotechnice

S2 obieralne nr 1
PS11a Inżynieria sterowania
PS11b Metody i algorytmy automatyki