Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe20221010101022
22Seminarium dyplomowe10210102
22Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe1922377104025404720152012301020102011
7Systemy elektromechaniczne203101010103
8Mikroprocesorowe urządzenia sterowania202101010102
9Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych3241210101210104
12S2 obieralne nr 2
30315510155103
14S3 obieralne nr 1
3041010101010104
14Zakłócenia w układach elektroenergetycznych3041010101010104E
15Technika zabezpieczeń układów elektrycznych3031010101010103
POPrzedmioty ogólne423421591182
1Język obcy2732791182
2Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe14017752515257525152517
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów455252025205E
3Problemy i metody elektromagnetyzmu203105510553
4Metody numeryczne w elektrotechnice455252025205E
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych304151515154
PSPrzedmioty specjalnościowe210269535255510101043010101084010152510155104
5Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki3041010101010104
10Problemy i metody diagnostyki3051010101010105E
11S2 obieralne nr 1
303201020103
16Modele diagnostyczne układów elektrycznych3041010101010104E
17S3 obieralne nr 2
202105510552
18S3 obieralne nr 3
202105510552
19S3 obieralne nr 4
202105510552
20Systemy SCADA203105510553
21Ekonomiczne aspekty diagnostyki10155551
Razem6049124777100759510854025251021779302530217028302545231515101026
60418517119850
Egzaminy5212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne nr 2
PK12a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK12b Energoelektronika przemysłowa

S2 obieralne nr 1
PS11a Inżynieria sterowania
PS11b Metody i algorytmy automatyki

S3 obieralne nr 1
PS15a Elektryczne napędy przekształtnikowe
PS15b Automatyka napędu elektrycznego

S3 obieralne nr 2
PS17a Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elekt
PS17b Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce

S3 obieralne nr 3
PS18a Diagnostyka układów izolacyjnych
PS18b Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

S3 obieralne nr 4
PS19a Diagnostyka procesów przemysłowych
PS19b Diagnostyka wibroakustyczna maszyn