Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 10-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe20221010101022
21Seminarium dyplomowe10210102
22Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe100144010302020205201010209
7Systemy elektromechaniczne203101010103
8Mikroprocesorowe urządzenia sterowania202101010102
14Zakłócenia w układach elektroenergetycznych3041010101010104E
15S3 obieralne nr 1
3051010101010105
POPrzedmioty ogólne45245301151
1Język obcy w technice30230151151
2Wychowanie fizyczne151515
PPPrzedmioty podstawowe12013652015206520152013
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów455252025205E
4Metody numeryczne w elektrotechnice455252025205E
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych303151515153
PSPrzedmioty specjalnościowe30040140203520852020655520301655152025141015104
3Wybrane zagadnienia teorii trakcji203101010103
5Nowoczesne maszyny elektryczne pojazdów203101010103
9Zespolone pojazdy trakcyjne254151015104
10Sieci trakcyjne kolei dużych prędkości204101010104E
11Układy zasilania dla trakcji prądu stałego i przemiennego25310510105103
12Układy sterowania wielosystemowych pojazdów trakcyjnych4052010102010105E
13Kompatybilność systemów trakcyjnych z układami sterowania252151015102
16S3 obieralne nr 2
30315510155103
17S3 obieralne nr 3
305151515155E
18S3 obieralne nr 4
304102010204
19S4 obieralne nr 1
202101010102
20S4 obieralne nr 2
15215152
Razem58591245959040105108550152020207520403022751025204523101510101026
58519016517555
Egzaminy6222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S3 obieralne nr 1
PS15a Elektryczne napędy przekształtnikowe
PS15b Automatyka napędu elektrycznego

S3 obieralne nr 2
PS16a Konstrukcje sieci trakcyjnych
PS16b Elementy budowy pojazdów szynowych

S3 obieralne nr 3
PS17a Układy sterowania ruchem
PS17b System ERTMS w Europie

S3 obieralne nr 4
PS18a AutoCad w projektowaniu systemów trakcyjnych
PS18b Modelowanie układów trakcyjnych Pspice

S4 obieralne nr 1
PS19a Trakcyjne zasobniki energii
PS19b Samochody elektryczne

S4 obieralne nr 2
PS20a TSI dla kolei dużych prędkości
PS20b Normalizacja w transporcie szynowym